Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

ul. Małachowskiego 74
90-159 Łódź
tel.: +48 (42) 208-88-31
fax: +48 (42) 208-88-32
e-mail: sekretariat@capz.lodz.pl
www: capz.lodz.pl/bip/ 

p.o. Dyrektora Bartłomiej Kowalik

Z-ca Dyrektora, gł. księgowa - Agnieszka Ćwiczyńska

p.o. Kierownika Wydziału Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej - Bożena Kramarz


Metryka strony i historia zmian