Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (jednostka budżetowa)

ul. Urzędnicza 45, pok. 317
91-304 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-68
fax: +48 (42) 638-59-68
e-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl
www: https://css.samorzad.lodz.pl/bip/

Godziny pracy:
poniedziałek, środa-piątek od 8.00 do 16.00
wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – Agnieszka Łukasik
pok. 316,

Z-ca Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – Katarzyna Kałuziak
pok. 328,

p.o. Z-cy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – Katarzyna Ciepłucha
pok. 318.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, działań wobec dłużnika alimentacyjnego.


Metryka strony i historia zmian