Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Konstantynowska 8/10,
94-303 Łódź
tel.: +48 (42) 632-75-79
BIP: http://bip.zzm.lodz.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /zzmlodz/SkrytkaESP

NIP: 7272787437
REGON: 101465672

p.o. Dyrektora: Milena Olczak