Biblioteka Miejska w Łodzi

Plac Wolności 4 - wejście od ul. Legionów
91-415 Łódź
tel.: +48 571 553 080
e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl

Zastępca Dyrektora ds. bibliotecznych: Bożena Orczykowska,
Zastępca Dyrektora ds. wydawnictw – Redaktor Naczelny: Aleksandra Hac.

Odszukaj na mapie


Filie Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Biblioteka Miejska w Łodzi
Adres: Łódź, Plac Wolności 4 - wejście od ul. Legionów
Kod: 91-415
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 080
E-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 01
Adres: Łódź, ul. Urzędnicza 8
Kod: 91-312
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 001
E-mail: filia_1@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 02
Adres: Łódź, ul. Łagiewnicka 118
Kod: 91-471
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 002
E-mail: filia_2@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 03
Adres: Łódź, ul. Osiedlowa 6
Kod: 91-052
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 003
E-mail: filia_3@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: bariery architektoniczne zlikwidowane, poszerzone otwory drzwiowe
Pokaż na mapie
Filia Nr 04
Adres: Łódź, ul. Franciszkańska 71a
Kod: 91-037
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 004
E-mail: filia_4@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 05
Adres: Łódź, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7
Kod: 91-433
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 005
E-mail: filia_5@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, toaleta, otwory drzwiowe powiększone
Pokaż na mapie
Filia Nr 06
Adres: Łódź, ul. Marynarska 9
Kod: 91-803
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 006
E-mail: filia_6@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 07
Adres: Łódź, ul. Aleksandrowska 12
Kod: 91-120
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 020
E-mail: filia_7@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 08
Adres: Łódź, ul. Heleny Radlińskiej 2
Kod: 91-848
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 008
E-mail: filia_8@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, otwory drzwiowe powiększone
Pokaż na mapie
Filia Nr 09
Adres: Łódź, ul. Chryzantem 2
Kod: 91-718
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 009
E-mail: filia_9@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: toaleta, likwidacja barier architektonicznych, otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 10
Adres: Łódź, ul. 11 Listopada 79
Kod: 91-372
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 010
E-mail: filia_10@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, otwory drzwiowe poszerzone, toaleta
Pokaż na mapie
Filia Nr 11
Adres: Łódź, ul. Andrzeja Radka 8
Kod: 91-140
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 011
E-mail: filia_11@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 12
Adres: Łódź, ul. Zachodnia 12
Kod: 91-058
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 012
E-mail: filia_12@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, toaleta, otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 13
Adres: Łódź, ul. Rojna 39
Kod: 91-134
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 013
E-mail: filia_13@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 14
Adres: Łódź, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Kod: 91-040
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 014
E-mail: filia_14@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 15
Adres: Łódź, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 15
Kod: 91-747
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 015
E-mail: filia_15@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 16
Adres: Łódź, ul. Motylowa 13
Kod: 91-362
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 016
E-mail: filia_16@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 17
Adres: Łódź, ul. Antoniego Mackiewicza 35
Kod: 91-349
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 017
E-mail: filia_17@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 18
Adres: Łódź, ul. Wodnika 7
Kod: 91-498
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 018
E-mail: filia_18@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd+poręcze, otwory drzwiowe poszerzone, bariery architektoniczne zlikwidowane
Pokaż na mapie
Filia Nr 19
Adres: Łódź, ul. Żubardzka 3
Kod: 91-022
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 571 553 019
E-mail: filia_19@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 20 - Uwaga! Od października 2020 r. do odwołania filia jest zamknięta.
Adres: Łódź, ul. Bolesława Limanowskiego 194/196
Kod: 91-022
Dzielnica: Bałuty
Telefon: +48 42 651 10 49
E-mail: filia_20@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 21
Adres: Łódź, ul. Długosza 21/23
Kod: 91-083
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 021
E-mail: filia_21@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 22
Adres: Łódź, ul. Tomaszewicza 2
Kod: 94-048
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 022
E-mail: filia_22@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 23
Adres: Łódź, ul. Perla 9
Kod: 94-209
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 023
E-mail: filia_23@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 25
Adres: Łódź, ul. Wileńska 59/63
Kod: 94-016
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 025
E-mail: filia_25@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 26
Adres: Łódź, ul. Kostki Napierskiego 4
Kod: 94-046
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 026
E-mail: filia_26@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 27
Adres: Łódź, ul. Ks. J. Popiełuszki 17
Kod: 94-052
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 027
E-mail: filia_27@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 28
Adres: Łódź, ul. Zielona 77
Kod: 90-765
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 028
E-mail: filia_28@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 29
Adres: Łódź, ul. Więckowskiego 32
Kod: 90-728
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 029
E-mail: filia_29@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 30
Adres: Łódź, ul. Rajdowa 8
Kod: 94-003
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 030
E-mail: filia_30@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 31
Adres: Łódź, ul. Garnizonowa 38
Kod: 94-224
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 031
E-mail: filia_31@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Platforma schodowa
Pokaż na mapie
Filia Nr 32
Adres: Łódź, ul. Gdańska 8
Kod: 91-066
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 574 407 032
E-mail: filia_32@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 33
Adres: Łódź, ul. Ossowskiego 4
Kod: 91-089
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 033
E-mail: filia_33@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 35
Adres: Łódź, ul. Wróblewskiego 67
Kod: 94-035
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 571 553 035
E-mail: filia_35@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 36
Adres: Łódź, ul. Wróblewskiego 67
Kod: 94-035
Dzielnica: Polesie
Telefon: +48 42 688 31 30
E-mail: filia_36@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 37
Adres: Łódź, ul. Sienkiewicza 67
Kod: 90-009
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 037
E-mail: filia_37@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 38
Adres: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 84
Kod: 90-223
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 038
E-mail: filia_38@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 39
Adres: Łódź, ul. Pomorska 96a
Kod: 91-402
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 039
E-mail: filia_39@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 40
Adres: Łódź, ul. Wschodnia 42
Kod: 90-271
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 42 632 40 77
E-mail: filia_40@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, wc, otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 41
Adres: Łódź, ul. Narutowicza 91a
Kod: 90-139
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 041
E-mail: filia_41@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 42
Adres: Łódź, ul. Lumumby 12
Kod: 91-404
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 042
E-mail: filia_42@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Otwory drzwiowe poszerzone, wc
Pokaż na mapie
Filia Nr 44
Adres: Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Kod: 90-153
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 42 677 68 50
E-mail: filia_44@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 47
Adres: Łódź, ul. Brzeźna 10
Kod: 90-303
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 047
E-mail: filia_47@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 48
Adres: Łódź, ul. Brzeźna 10
Kod: 90-303
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 42 636 11 83
E-mail: filia_48@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Otwory drzwiowe poszerzone
Pokaż na mapie
Filia Nr 49
Adres: Łódź, ul. Narutowicza 8/10
Kod: 90-135
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 571 553 049
E-mail: filia_49@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 50
Adres: Łódź, ul. Narutowicza 8/10
Kod: 90-135
Dzielnica: Śródmieście
Telefon: +48 42 637 33 06
E-mail: filia_49@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 52
Adres: Łódź, ul. Ketlinga 21
Kod: 92-431
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 42 670 15 27
E-mail: filia_52@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Poszerzone otwory drzwiowe
Pokaż na mapie
Filia Nr 53
Adres: Łódź, ul. Jurczyńskiego 30a
Kod: 92-306
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 053
E-mail: filia_53@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 54
Adres: Łódź, ul. Szaniawskiego 5a
Kod: 92-617
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 054
E-mail: filia_54@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 55
Adres: Łódź, ul. Wilcza 7
Kod: 90-339
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 055
E-mail: filia_55@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, poszerzone otwory drzwiowe
Pokaż na mapie
Filia Nr 56
Adres: Łódź, ul. Andrzeja Sacharowa 63 (dawna Gorkiego)
Kod: 92-518
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 056
E-mail: filia_56@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 57
Adres: Łódź, ul. Bartoka 27
Kod: 92-546
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 057
E-mail: filia_57@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 58
Adres: Łódź, ul. Zakładowa 50
Kod: 92-402
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 058
E-mail: filia_58@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 59
Adres: Łódź, ul. Skalna 2
Kod: 92-002
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 059
E-mail: filia_59@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 60
Adres: Łódź, ul. Skalna 2
Kod: 92-002
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 42 679 31 17
E-mail: filia_60@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 61
Adres: Łódź, ul. Tatrzańska 63
Kod: 93-219
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 571 553 061
E-mail: filia_61@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 62
Adres: Łódź, ul. Tatrzańska 63
Kod: 93-219
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 42 252 89 52
E-mail: filia_62@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 63
Adres: Łódź, ul. Tuwima 46
Kod: 90-021
Dzielnica: Widzew
Telefon: +48 574 410 063
E-mail: filia_63@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 64
Adres: Łódź, ul. Zaolziańska 49
Kod: 93-545
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 064
E-mail: filia_64@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: schodołaz
Pokaż na mapie
Filia Nr 65
Adres: Łódź, ul. Przybyszewskiego 46/48
Kod: 93-188
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 065
E-mail: filia_65@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 66
Adres: Łódź, ul. Natalii 4
Kod: 93-318
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 066
E-mail: filia_66@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, toaleta
Pokaż na mapie
Filia Nr 67
Adres: Łódź, ul. Pabianicka 62
Kod: 93-548
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 42 689 59 33
E-mail: filia_67@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 68
Adres: Łódź, ul. Przybyszewskiego 63
Kod: 93-188
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 42 684 72 14
E-mail: filia_68@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 69
Adres: Łódź, ul. Bednarska 24
Kod: 93-030
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 069
E-mail: filia_69@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd
Pokaż na mapie
Filia Nr 70
Adres: Łódź, ul. Łączna 29/31
Kod: 93-166
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 070
E-mail: filia_70@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 71
Adres: Łódź, ul. Cieszkowskiego 11a
Kod: 93-504
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 071
E-mail: filia_71@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, toaleta
Pokaż na mapie
Filia Nr 72
Adres: Łódź, ul. Kadłubka 40
Kod: 93-248
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 072
E-mail: filia_72@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, toaleta
Pokaż na mapie
Filia Nr 73
Adres: Łódź, ul. Piękna 35/39
Kod: 93-558
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 073
E-mail: filia_73@biblioteka.lodz.pl
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Podjazd, toaleta
Pokaż na mapie
Filia Nr 74
Adres: Łódź, ul. Dąbrowskiego 91
Kod: 93-202
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 074
E-mail: filia_74@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 75
Adres: Łódź, ul. Podhalańska 1
Kod: 93-224
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 075
E-mail: filia_75@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 76
Adres: Łódź, ul. Lenartowicza 16
Kod: 93-143
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 076
E-mail: filia_76@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 77
Adres: Łódź, ul. Rzgowska 281/289
Kod: 93-338
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 42 271 17 83
E-mail: filia_77@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 78
Adres: Łódź, ul. Tatrzańska 124
Kod: 93-129
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 078
E-mail: filia_78@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie
Filia Nr 79
Adres: Łódź, ul. Rudzka 7
Kod: 93-457
Dzielnica: Górna
Telefon: +48 571 553 079
E-mail: filia_79@biblioteka.lodz.pl
Pokaż na mapie

Metryka strony i historia zmian