Łódzkie Centrum Wydarzeń

ul. Piotrkowska 87
90-423 Łódź
tel.: +48 (42) 280-79-10
e-mail: biuro@lcw.lodz.pl

NIP: 7252090093
REGON: 361495217

Numer wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź: RIK/1/2015.

Akt nadania statutu instytucji kultury: Uchwała Nr VIII/144/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Łódzkie Centrum Wydarzeń i nadania jej statutu.

Godziny otwarcia Łódzkiego Centrum Wydarzeń:

poniedziałek-piątek: od 8.00 do 16.00
sobota-niedziela: nieczynne

Dyrektor: Piotr Kurzawa

Zastępca Dyrektora: Michał Adamkiewicz

Zadania Łódzkiego Centrum Wydarzeń:

 1. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: krajowych i międzynarodowych festiwali i przeglądów, spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów, konferencji, cyklicznych wydarzeń miejskich.
 2. Wspieranie realizacji i promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta Łodzi.
 3. Inicjowanie sieci powiązań pomiędzy instytucjami miejskimi i centralnymi, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami komercyjnymi.
 4. Podejmowanie działań w zakresie promocji wizerunkowej miasta Łodzi poprzez nabywanie, przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów informacyjnych i promocyjnych, prowadzenie działalności kulturalno-informacyjnej w innych formach niż wskazane w pkt 1-3.
 5. Prowadzenie w ramach działań statutowych, działalności medialnej i wydawniczej w szczególności poprzez:
  1. wydawany informator kulturalny,
  2. prowadzenie stron internetowych.
 6. Współpraca z mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 1. Dział Produkcji i Obsługi Projektów
 2. Dział Finansowo-Księgowy
 3. Dział Administracyjno-Organizacyjny

Metryka strony i historia zmian