Łódzki Zakład Usług Komunalnych

ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź
tel. +48 (42) 272-34-50, fax +48 (42) 272-34-51
e-mail: zaklad@lzuk.lodz.pl
www: http://lzuk.lodz.pl/bip/

Ogłoszenia Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych (archiwum)

Dane o zakładzie

Zakład budżetowy gminy Łódź powołany Uchwałą Nr LVI/1070/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 roku

Kierownictwo zakładu

  • Wojciech Wolski, dyrektor
  • Jakub Jarosz, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych
  • Adam Kacprzycki, zastępca dyrektora ds. interwencyjno-sprzętowych
  • Paweł Tust, zastępca dyrektora ds. finansowych - główny księgowy

Przedmiot działalności zakładu są zadania w zakresie:

  • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym świadczenie usług w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury miejskiej;
  • bieżące utrzymywanie porządku i czystości oraz usuwanie szkód nadzwyczajnych;
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię cieplną, zaopatrywanie odbiorców w energię cieplną i gorącą wodę, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, eksploatacja, konserwacja i remonty powierzonego w zarząd majątku związanego z zaopatrywaniem w energię cieplną, obsługa, remonty i konserwacja kotłowni lokalnych, świadczenie usług odtwarzania i modernizacji kotłowni oraz eksploatacji sieci i instalacji ciepłowniczych;
  • utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Majątek zakładu

Zakład zarządza i administruje majątkiem gminy.


Metryka strony i historia zmian