Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

ul. Wojska Polskiego 83
91-755 Łódź
tel.: +48 (42) 636-38-21
+48 506 155 911
fax: +48 (42) 636-33-11
e-mail: biuro@centrumdialogu.com
www: www.centrumdialogu.com/pl/bip

p.o. dyrektora: Joanna Podolska-Płocka

Centrum Dialogu to nowoczesna instytucja, powołana decyzją Rady Miejskiej w Łodzi w sierpniu 2010 r.  Mieści się w nowym, specjalnie zaprojektowanym budynku, znajdującym się w Parku Ocalałych, w sąsiedztwie Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, obeliska Żegoty oraz Kopca Pamięci z ławeczką Jana Karskiego.

Zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a jego podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim popularyzowania dorobku różnych kultur, promowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej oraz upowszechnianie idei tolerancji i przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

Centrum Dialogu od 2011 roku organizuje przyznawanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych osobom pochodzącym z Łodzi, które przeżyły Zagładę i organizuje ceremonie przyznawania certyfikatów nadania Drzew Pamięci. Utrzymuje również kontakt z rodzinami Ocalałych z Łodzi i ze świata (od 2011 roku przyznanych zostało ponad 200 nowych certyfikatów osobom, które dostały swoje drzewko w Parku Ocalałych). Centrum gromadzi też informacje o rodzinach, przygotowuje wystawy, publikacje i spotkania.


Metryka strony i historia zmian