Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im Marii Grzegorzewskiej
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 151
Dyrektor: Jarosław Jan
Telefon: +48 (42) 612-29-12; 612-29-35
e-mail: kontakt@mow3.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=336
Adres skrytki ESP na ePUAP: /mow003/SkrytkaESP
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS Nr 1
Adres: 91-087 Łódź, ul. Wapienna 24 a
Dyrektor: Joanna Kamińska
Telefon: +48 (42) 651-43-34
e-mail: kontakt@mossos1.elodz.edu.pl
BIP: bip.mossos1.edu.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /mos_sos1joka/SkrytkaESP
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2
Adres: 91-232 Łódź, ul. Spadkowa 11
Dyrektor: Paweł Żak
Telefon: +48 (42) 652-78-93
e-mail: biuro@mos2lodz.pl
BIP: mos2lodz.bip.wikom.pl/strona/strona-glowna
Adres skrytki ESP na ePUAP: /mos2lodzpl/SkrytkaESP
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3
Adres: 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 36
Dyrektor: Karol Rzeźnicki
Telefon: +48 (42) 633-14-85
e-mail: kontakt@mos3.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=334
Adres skrytki ESP na ePUAP: /Mos3_lodz/SkrytkaESP
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4
Adres: 91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16
Dyrektor: Monika Tomporek
Telefon: +48 (42) 659-40-44
e-mail: kontakt@mos4.elodz.edu.pl
BIP: mos4lodz.bip.wikom.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /mos4/SkrytkaESP

Metryka strony i historia zmian