EC1 Łódź - Miasto Kultury

EC1 Łódź - Miasto Kultury
ul. Targowa 1/3
90-022 Łódź
Adres do korespondencji:
ul. Tuwima 46
90-021 Łódź
tel.: +48 (42) 600-61-11
fax: +48 (42) 600-61-02
e-mail: biuro@ec1lodz.pl
www: www.bip.ec1lodz.pl/

Kontakt z Działem Obsługi Klienta (informacja o ofercie i rezerwacja biletów):
tel.: +48 (42) 600-61-00
e-mail: planetarium@ec1lodz.pl


Centrum Nauki i Techniki EC1
www: centrumnaukiec1.pl

Planetarium EC1
www: planetariumec1.pl

Narodowe Centrum Kultury Filmowej
www: nckf.pl


Najem sal konferencyjnych i innych przestrzeni w EC1 Łódź:
tel. +48 (42) 600-61-73
e-mail: konferencje@ec1lodz.pl


Dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi: Błażej Moder

Z-ca dyrektora ds. specjalistycznego oddziału Narodowe Centrum Kultury Filmowej: Rafał Syska


Instytucja wpisana do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź pod nr RIK/2/2008

Instytucja współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy umowy zawartej w dniu 22 września 2015 r. pomiędzy Ministrem Kultury i dziedzictwa Narodowego a Miastem Łódź

Statut instytucji: Uchwała Nr XVIII/408/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 3922)


Metryka strony i historia zmian