Zespoły Szkół Ponadpodstawowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1)
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171
Telefon: +48 (42) 654 00 05
e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSETH_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1) - druga lokalizacja
Adres: 90-755 Łódź, ul. al. 1 Maja 89
e-mail: kontakt@zseth.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej (poprzednio ZSP 2)
Adres: 93-533 Łódź, ul. Astronautów 19
Telefon: +48 (42) 681 49 77
e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl;
BIP: www.bip.zsp2lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zseiu_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Technikum nr 3 (poprzednio ZSP 3)
Adres: 90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 159/163
Telefon: +48 (42) 674 02 75
e-mail: szkola@tech3lodz.pl
BIP: tech3lodz.bip.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSP3/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Technikum nr 3 (poprzednio ZSP 3) - druga lokalizacja
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 117
e-mail: szkola@tech3lodz.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Gastronomicznych (poprzednio ZSP 4)
Adres: 90-373 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 88
Telefon: +48 (42) 636 12 33
e-mail: kontakt@zsg.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsglodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000185844/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88
Telefon: +48 (42) 654 03 71
e-mail: sekretariat@zsp5lodz.pl
BIP: www.bip.zsp5lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000194837/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich (poprzednio ZSP 6)
Adres: 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
Telefon: +48 (42) 655 10 40
e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zspslodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zspslodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych (poprzednio ZSP 7)
Adres: 91-335 Łódź, ul. Wojciecha Kilara 3/5 (poprzednio ul. Franciszka Prożka 3/5)
Telefon: +48 (42) 651 24 62, +48 (42) 651 54 76
e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl
BIP: bip.zsp7-lodz.pl
e-PUAP: /zss7lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych - druga lokalizacja
Adres: ul. Bolesława Limanowskiego 124a
e-mail: kontakt@zss.elodz.edu.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (poprzednio ZSP 9)
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 38
Telefon: +48 (42) 684 39 75
e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl
BIP: zsp9lodz.bip.wikom.pl
e-PUAP: /ZSP9/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika (poprzednio ZSP 10)
Adres: 91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18
Telefon: +48 (42) 656 29 11, +48 (42) 656 25 89
e-mail: zse@zse.toya.net.pl; elektronik@elektronik.lodz.pl
BIP: www.bip.zsp10lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000184046/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (poprzednio ZSP 12)
Adres: 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
Telefon: +48 (42) 643-38-29 +48 (42) 643 35 19
e-mail: kontakt@zspm.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zspmlodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zspm_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Geodezyjno–Technicznych im. Sybiraków (poprzednio ZSP 13)
Adres: 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15
Telefon: +48 (42) 659 82 22
e-mail: kontakt@zsgt.elodz.edu.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=174
e-PUAP: /ZSPnr13/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (poprzednio ZSP 17)
Adres: 93-502 Łódź, al. Politechniki 37
Telefon: +48 (42) 648 71 12
e-mail: kontakt@zsti.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zst-ilodz.wikom.pl
e-PUAP: /473059550/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja (poprzednio ZSP 18)
Adres: 92-229 Łódź, ul. Edwarda 41
Telefon: +48 (42) 678 82 65
e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl
BIP: www.bip.zsplodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsplg_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (poprzednio ZSP 20)
Adres: 91-212 Łódź, ul. Warecka 41
Telefon: +48 (42) 652 18 60
e-mail: sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl;
BIP: www.bip.zsp20lodz.wikom.pl
e-PUAP: /ZSP20/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego (poprzednio ZSP 21)
Adres: 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2
Telefon: +48 (42) 651 78 98
e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp21lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsr_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego - druga lokalizacja
Adres: ul. Żubardzka 26
e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych (poprzednio ZSP 22)
Adres: 93-126 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Telefon: +48 (42) 681 13 83
e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl
BIP: www.bip.zsp22lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSPnr22/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego
Adres: 90-242 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Telefon: +48 (42) 678 19 20
e-mail: zsbt@zsbt-lodz.pl
BIP: www.bip.zsp15lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsp15_lodz/SkrytkaESP
Pokaż na mapie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adres: 90-542 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 115
Telefon: +48 (42) 637 72 78
e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl
BIP: www.bip.cezlodz.wikom.pl
e-PUAP: /CKU2/SkrytkaESP
Pokaż na mapie

Metryka strony i historia zmian