Centrum Usług Wspólnych Oświaty (BIP)

Centrum Usług Wspólnych Oświaty
Adres: 90-552 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 36
Dyrektor: Jacek Banaszek
Telefon: +48 (42) 637-62-53
e-mail: sekretariat@cuwo.lodz.pl
BIP: cuwolodz.bip.gov.pl/
Adres skrytki ESP na ePUAP: /CUWOLodz/SkrytkaESP

Metryka strony i historia zmian