Zarząd Gospodarowania Odpadami

ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź
tel./fax: +48 (42) 640-48-57
e-mail: sekretariat@zgo.uml.lodz.pl

NIP - 727 279 09 88
REGON - 101707394

Dyrekcja:
dyrektor Grzegorz Majewski
zastępca dyrektora - główny księgowy Małgorzata Stępniak

Oddziały zarządu obsługują interesantów:

Oddział Kompostowania ul. Sanitariuszek 70/72;

 • poniedziałek i czwartek 07:00 - 16:00
 • wtorek, środa i piątek 06:00 - 17:00
 • sobota 07:00 - 13:00

Oddział ds Zagospodarowania Odpadów:
- Składowisko ul. Kasprowicza 6/10/11

 • w dni robocze w godz. 6:30 - 14:30

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Kasprowicza nr 10;

 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek; 8:00 - 17:00
 • Wtorek; 8:00 - 20:00
 • Sobota; 8:00 - 12:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Graniczna 2;

 • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek; 8:00 - 17:00
 • Wtorek; 8:00 - 20:00
 • Sobota; 8:00 - 12:00

Zarząd powstał z dniem 1 stycznia 2014 roku na mocy uchwały Nr LXXVII/1600/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Gospodarowania Odpadami" i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr LVII/1713/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Gospodarowania Odpadami” i nadania jej statutu.

Przedmiotem działania Zarządu Gospodarowania Odpadami jest utrzymywanie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

 1. zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kasprowicza 6/10/11 wraz z jego rekultywacją i odgazowaniem;
 2. eksploatacja kompostowni odpadów znajdującej się w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72;
 3. zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę Łódź.

Metryka strony i historia zmian