„BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Łódź Art Center (Lider) oraz Flight Level Dominik Majewski (Partner), realizację projektu „BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy.

Projekt skierowany jest do grupy 40 osób powyżej 30 r. ż, które pozostają bez pracy i jej aktywnie poszukują lub są bierni zawodowo i zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Grupa docelowa to mieszkańcy obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze województwa łódzkiego poprzez kompleksowe wsparcie 40 mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uruchomienie 32 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy.

Rezultatem działań będzie:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 32,
  • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą - 32.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź, Łódź Art Center i Flight Level Dominik Majewski pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projekt

Termin realizacji projektu: 1.08.2020 r. – 31.01.2022 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:

Łódź Art Center
ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3
tel. 42 684 20 95

Biuro Partnera projektu:

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian