„Łódzka droga do przedsiębiorczości”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Fundacją AKME, realizację projektu „Łódzka droga do przedsiębiorczości”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 40 uczestników projektu oraz uruchomienie 32 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy.

Głównym rezultatem będzie udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego dla 80% uczestników projektu.

Termin realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 28.02.2022 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Fundacja AKME
ul. Piwna 12, 90-001 Łódź
tel. 601 972 262

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 63 92


Metryka strony i historia zmian