Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi

ul. Felińskiego 7
93-252 Łódź

e-mail: sekretariat@mcmgorna.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /MCMGorna/SkrytkaESP

Dyrektor: tel. +48 (42) 689-20-81


Lokalizacja ul. Felińskiego 7
udziela świadczeń w zakresie:

 • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych, tel.: +48 (42) 689-20-80,
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci, tel.: +48 (42) 689-20-85,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna, tel.: +48 (42) 689-20-84,
 • Dział fizjoterapii, tel.: +48 (42) 689-20-92,
 • Gabinet pielęgniarki POZ, tel.: +48 (42) 689-20-91 wew. 201,
 • Gabinet położnej POZ, tel.: +48 (42) 689-20-84 wew. 119,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tel.: +48 (42) 689-20-89,
 • Punkt pobrań materiałów do badań,
 • Pracownia USG , tel.: +48 (42) 689-20-80 wew. 322,
 • Punkt szczepień, tel.: +48 (42) 689-20-85 wew. 316,
 • Poradnia okulistyczna, tel.: +48 (42) 689-20-80 wew. 205

Lokalizacja ul. Tatrzańska 109 udziela świadczeń w zakresie:

 • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych, tel.: +48 (42) 643-39-72,
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci, tel.: +48 (42) 643-39-72,
 • Poradnia stomatologiczna, tel.: +48 (42) 643-39-72, wew. 774,
 • Dział fizjoterapii, tel.: +48 (42) 643-39-72, wew. 737,
 • Poradnia protetyki stomatologicznej, tel.: +48 (42) 643-39-72 wew. 768,
 • Poradnia otolaryngologiczna, tel.: +48 (42) 643-39-72, wew. 747,
 • Gabinet pielęgniarki POZ, tel.: +48 (42) 643-17-61, wew. 775,
 • Gabinet położnej POZ, tel.: +48 (42) 643-17-61, wew. 775,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tel.: +48 (42) 643-46-88,
 • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG, tel.: +48 (42) 643-39-72 wew. 767,
 • Punkt pobrań materiałów do badań, tel.: +48 (42) 643-39-72 wew. 752,
 • Pracownia USG, tel.: +48 (42) 643-46-88,
 • Punkt szczepień, tel.: +48 (42) 643-39-72 wew. 777,
 • Poradnia okulistyczna , tel.: +48 (42) 643-39-72 wew. 745

Lokalizacja ul. Cieszkowskiego 6 udziela świadczeń w zakresie:

 • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych, tel.: +48 (42) 689-11-50,
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci, tel. +48 (42) 689-11-51,
 • Gabinet pielęgniarki POZ, tel.: +48 (42) 689-11-55,
 • Gabinet położnej POZ, tel.: +48 (42) 689-11-53 wew. 56,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna, tel.: +48 (42) 689-11-53,
 • Poradnia neurologiczna, tel.: +48 (42) 689-11-50,
 • Dział fizjoterapii, tel.: +48 (42) 689-11-56,
 • Punkt szczepień tel.: +48 (42) 689-11-50 wew. 209,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tel.: +48 (42) 689-11-52,
 • Punkt pobrań materiałów do badań,
 • Gabinet EEG , tel.: +48 (42) 689-11-52,
 • Gabinet USG, tel. +48 (42) 689-11-52

Lokalizacja ul. Rzgowska 170 udziela świadczeń w zakresie:

 • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych, tel.: +48 (42) 646-15-23, +48 (42) 231-55-15,
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci, tel.:+48 (42) 646-18-02,
 • Gabinet pielęgniarki POZ, tel.: +48 (42) 646-18-01 wew. 532,
 • Gabinet położnej POZ, tel.: +48 (42) 645-93-10,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna, tel.: +48 (42) 645-39-10,
 • Poradnia neurologiczna, tel.: +48 (42) 646-15-23,
 • Punkt szczepień,+48 (42) 646 -15- 23, +48 (42) 646-18-02 wew. 527,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tel.: +48 (42) 646-18-01 wew. 523,
 • Punkt pobrań materiałów do badań,
 • Pracownia USG, tel.: +48 (42) 646-18-01 wew. 522,
 • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG, tel. +48 (42) 646-18-02 wew. 560,

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora zlokalizowane przy ul. Rzgowskiej 170
tel. +48 (42) 306-74-74,
e-mail: czas@mcmgorna.pl

Lokalizacja ul Odrzańska 29 udziela świadczeń w zakresie:
Rejestracja: +48 (42) 684-45-37

 • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 412, 413, 414,
 • Poradnia lekarza POZ dla dzieci, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 425,
 • Gabinet pielęgniarki POZ, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 411,
 • Gabinet położnej POZ, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 427,
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna, tel.: +48 (42) 684-45-37 wew. 427,
 • Poradnia neurologiczna, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 416,
 • Poradnia otolaryngologiczna, tel. +48 (42) 684-45-37 wew. 416,
 • Dział fizjoterapii, tel. +48 (42) 684-03-59 wew. 407,
 • Punkt szczepień, tel.: +48 (42) 684-45-37 wew. 404,
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, tel.: +48 (42) 684 67 40 wew. 411,
 • Punkt pobrań materiałów do badań

Metryka strony i historia zmian