Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi

ul. Struga 86
90-557 Łódź
tel.: +48 (42) 637-20-47 (centrala), +48 (42) 637-64-50 (sekretariat)
fax: +48 (42) 637-13-73
e-mail: sekretariat@mcmpolesie.pl

www: http://bip.zozlodzpolesie.eu/, http://www.zozlodzpolesie.eu/index.html.

Adres ESP na platformie ePUAP: /ZOZPOLESIE/skrytka

Przychodnia Nr 31, ul. M. Skłodowskiej–Curie 15/17

Rejestracja: +48 (42) 637-60-90, dzieci: +48 (42) 637-60-92 wew. 286

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień: +48 (42) 637-60-92 wew. 290
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy: +48 (42) 637-60-90 wew. 4

Poradnie Specjalistyczne:

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza: +48 (42) 637-60-92 wew. 269
 • Poradnia chirurgii ogólnej: +48 (42) 637-60-90 wew. 6
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: +48 (42) 637-60-90 wew. 6
 • Poradnia otolaryngologiczna: +48 (42) 637-60-90 wew. 6
 • Poradnia okulistyczna – konsultacje
 • Poradnia urologiczna – konsultacje

Laboratorium Analiz Lekarskich +48 (42) 637-60-92 wew. 272

Zakład Radiodiagnostyki +48 (42) 637-60-92 wew. 282

 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia USG

Przychodnia Nr 32, ul. Cmentarna 10a

Rejestracja: +48 (42) 633-82-98, dzieci: +48 (42) 633-09-64

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt felczerski
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Przychodnia Nr 33, ul. Kasprzaka 27

Rejestracja: +48 (42) 651-41-58, dzieci: +48 (42) 651-30-79

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii: +48 (42) 651-42-06

Przychodnia Nr 34, ul. Garnizonowa 38

Rejestracja: +48 (42) 634-70-74

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Filia Przychodni Nr 34, ul. Srebrzyńska 75

Rejestracja: +48 (42) 633-05-87

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Przychodnia Nr 35, ul. Wileńska 25

Rejestracja: +48 (42) 686-09-51, dzieci: +48 (42) 686-94-25

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza: +48 (42) 686-09-51
 • Poradnia logopedyczna

Przychodnia Nr 36, ul. Olimpijska 7a

Rejestracja: +48 (42) 686-70-01, dzieci: +48 (42) 686-82-04

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Przychodnia Nr 37, ul. Kusocińskiego 140a

Rejestracja: +48 (42) 686-51-07

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Przychodnia Nr 39, ul. Maratońska 71

Rejestracja: +48 (42) 687-35-70, dzieci: +48 (42) 687-45-65

Podstawowa opieka zdrowotna:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia EKG
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań

Poradnie specjalistyczne :

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna – konsultacje
 • Poradnia rehabilitacyjna – konsultacje
 • Pracownia fizjoterapii

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna, ul. M. Skłodowskiej –Curie 15/17 +48 (42) 637-65-20 lub +48 (42) 637-65-00 + wewnętrzny jak niżej

 

 • Poradnia stomatologiczna (wew. 5, 6, 8)
 • Poradnia ortodontyczna (wew. 4)
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży (wew. 6, 7)
 • Pracownia protetyki stomatologicznej (wew. 3)

Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. A. Struga 86

Rejestracja: +48 (42) 634-40-67

Poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci – konsultacje
 • Poradnia rehabilitacyjna – konsultacje
 • Pracownia fizjoterapii

Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Gdańska 83

Rejestracja: +48 (42) 637-07-98

 • Poradnia rehabilitacyjna - konsultacje
 • Pracownia fizjoterapii - zabiegi komercyjne

Zespół Transportu Sanitarnego, ul. Wileńska 25

Rejestracja: +48 (42) 637-67-87, +48 637-60-90 wew. 6

Gabinety Medycyny Szkolnej

 • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 19
 • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 20
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum"
 • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 26
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 40
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 41
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 44
 • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 137
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 152
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 164
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 169
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 160
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 192
 • Gabinet medycyny szkolnej w Towarzystwie Oświatowym "Edukacja"
 • Gabinet medycyny szkolnej w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
 • Gabinet medycyny szkolnej w XXI Liceum Ogólnokształcącym
 • Gabinet medycyny szkolnej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym
 • Gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 24
 • Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19
 • Gabinet medycyny szkolnej w XX Liceum Ogólnokształcącym
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 6
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 19
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 36
 • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 26

Metryka strony i historia zmian