Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41
92-320 Łódź

Strona www: www.chylinskilodz.pl
BIP: www.nbip.pl/mopitu/
Mail: mczp@mczp-lodz.pl
Adres ESP na platformie ePUAP: /mczp_lodz/SkrytkaESP

Dyrektor:
tel.: +48 (42) 676-17 34, fax: +48 (42) 676-18-88

 1. Zakład Psychoterapii Uzależnień, ul. Niciarniana 41 tel.: +48 (42) 676-16-61
  • Poradnia Leczenia Uzależnień – ul. Niciarniana 41;
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  – ul. Niciarniana 41;
  • Poradnia Psychologiczna – ul. Niciarniana 41;
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ul. Niciarniana 41;
  • Poradnia Promocji Zdrowia – ul. Niciarniana 41;

 2. Zakład Medycyny Uzależnień – ul. Niciarniana 41, tel.: +48 (42) 684-08-13
  • Oddział Leczenia Uzależnień – ul. Niciarniana 41;
  • Dział Farmacji – ul. Niciarniana 41

 3. Zakład Diagnostyczno-Obserwacyjny – ul. Kilińskiego 232, tel.: +48 (42) 681-34-80
  • Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny, ul. Kilińskiego 232;

 4. Zakład Rehabilitacji i Readaptacji, ul. Niciarnianej 41, tel.: +48 (42) 674-38-96
  • Hostel – noclegownia, ul. Niciarniana 41;
  • Hostel dla sprawców przemocy domowej – noclegownia, ul. Niciarniana 41.

Metryka strony i historia zmian