Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pozostałe oferty pracy
28.12.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: I Liceum Ogólnokształcącym, XV Liceum Ogólnokształcącym, XVIII Liceum Ogólnokształcącym, XLIV Liceum Ogólnokształcącym, Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_ILO_XVLO_XVIIILO_XLIVLO_SPWRiT_CZP1_CZP2_CZP3_20201228.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
28.12.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 48, Szkole Podstawowej nr 70, Szkole Podstawowej nr 71, Szkole Podstawowej nr 81, Szkole Podstawowej nr 101, Szkole Podstawowej nr 205
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP12_SP23_SP48_SP70__SP71_SP81_SP101_SP205_20201228.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
28.12.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 26, Przedszkolu Miejskim nr 77, Przedszkolu Miejskim nr 106, Przedszkolu Miejskim nr 109, Przedszkolu Miejskim nr 110, Przedszkolu Miejskim nr 119, Przedszkolu Miejskim nr 163, Przedszkolu Miejskim nr 173, Przedszkolu Miejskim nr 174, Przedszkolu Miejskim nr 185, Przedszkolu Miejskim nr 235
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_5_26_77_106_109_110_119_163_173_174_185_235_20201228.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
19.11.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 49, Przedszkolu Miejskim nr 102, Przedszkolu Miejskim nr 120, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 5
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM49_PM102_PM120_ZPM2_ZPM3_ZPM5__20201119.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
19.11.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, IV Liceum Ogólnokształcącym, XX Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPPP_IVLO_XXLO_20201119.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
19.11.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 14, Szkole Podstawowej nr 38, Szkole Podstawowej nr 175, Szkole Podstawowej nr 152, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP14_SP38_SP175_SP152_ZSP7_ZSP8_20201119.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
23.10.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XV Liceum Ogólnokształcącym, XVIII Liceum Ogólnokształcącym, XXIV Liceum Ogólnokształcącym, XXIX Liceum Ogólnokształcącym, XLIV Liceum Ogólnokształcącym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3, Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
Termin składania ofert: 06.11.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_XVLO_XVIIILO_XXIVLO_XXIXLO_XLIVLO_MOS3_SPWRiT_CZP1_CZP2_20201023.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
23.10.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 26, Przedszkolu Miejskim nr 156, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4
Termin składania ofert: 06.11.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM26_PM156_ZPM4_20201023.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
29.09.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_Muzeum_Miasta_Lodzi_20200929.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKul_wyniki_protokol_MML_20201221_20210115.pdf
Informację opracował(a): Jolanta Jachimowicz
Źródło informacji: Wydział Kultury
29.09.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Termin składania ofert: 09.11.2020
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_Miejska_Galeria_Sztuki_20200929.pdf
Informacja o wyniku naboru: WKul_protokol_MGS_20210104.pdf
Informację opracował(a): Jolanta Jachimowicz
Źródło informacji: Wydział Kultury
24.09.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Teatru Nowego
Termin składania ofert: 30.10.2020
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_Teatr_Nowy_20200924.pdf
Informacja o wyniku naboru: Kul_protokol_Teatr_Nowy_20201229.pdf
Informację opracował(a): Ewa Wasik
Źródło informacji: Wydział Kultury
15.04.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania ofert: 20.05.2020
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_dyr_Muzeum_MiastaLodzi_20200415.pdf
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_MML_20200722.pdf
Informację opracował(a): Jolanta Jachimowicz
Źródło informacji: Wydział Kultury
11.03.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
Termin składania ofert: 25.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPPPDZidDzWR_20200311.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_SPPP_20200326.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
11.03.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 49, Przedszkolu Miejskim nr 163
Termin składania ofert: 25.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM49_PM163_20200311.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_PM49_PM163_20200326.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
04.03.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Teatru Nowego
Termin składania ofert: 03.04.2020
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_Teatr_Nowy_20200304.pdf
Informacje dodatkowe: Kul_przedluzenie_terminu_Teatr_Nowy_20200428.pdf
Informację opracował(a): Jolanta Jachimowicz
Źródło informacji: Wydział Kultury
04.03.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 70, Szkole Podstawowej nr 205. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
Termin składania ofert: 18.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP12_SP70_SP205_ZSzP7_ZSzP8_20200304.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_SP12_SP70_SP205_ZSP7_ZSP8_20200324.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
04.03.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 12
Termin składania ofert: 18.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_ZPM2_ZPM3_ZPM4_ZPM5_PM12_20200304.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_ZPM2_ZPM3_ZPM4_ZPM5_PM12_20200324.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
24.02.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XX Liceum Ogólnokształcącym, Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 145
Termin składania ofert: 09.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_XXLO_PM_CZP3_MOS2_MOS4_SPS145_20200224.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_XXLO_PM_CZP3_MOS2_MOS4_SPS145_20200324.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
24.02.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 35, Przedszkolu Miejskim nr 102, Przedszkolu Miejskim nr 110, Przedszkolu Miejskim nr 129, Przedszkolu Miejskim nr 173
Termin składania ofert: 09.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM35_PM102_PM110_PM129_PM173_20200224.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_PM35_PM102_PM110_PM129_PM173_20200324.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
19.02.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 38, Szkole Podstawowej nr 152
Termin składania ofert: 04.03.2020
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP38_SP152_20200219.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_odwolanie_SP38_SP152_20200324.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji


Metryka strony i historia zmian