Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 2018

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi w 2018 r.

BRM nr 217/2018
Data: 28.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_217r_20181129.pdf
217/2018
Data: 11.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" i nadania statutu jednostce
Treść projektu: p18_217_20180611.pdf
BRM nr 216/2018
Data: 28.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nieuwzględnienia mieszkańców Łodzi w składzie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego
Treść projektu: p18_216r_20181129.pdf
216/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie ograniczonych możliwości finansowania z budżetu Miasta Łodzi zadań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Treść projektu: p18_216_20180611.pdf
215/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71
Treść projektu: p18_215_180625.pdf
BRM nr 215/2018
Data: 27.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ks. Jana Kaczkowskiego
Treść projektu: p18_215r_20181211.pdf
BRM nr 214/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie nadania nazwy Dużej Sali Obrad
Treść projektu: p18_214r_20181129.pdf
214/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu: p18_214_20180612.pdf
213/2018
Data: 08.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy
Treść projektu: p18_213_20180612.pdf
BRM nr 213/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_213r_20181122.pdf
BRM nr 212/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_212r_20181122.pdf
211/2018
Data: 07.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi umowy użyczenia lokali usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6
Treść projektu: p18_211_180608.pdf
BRM nr 211/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_211r_20181122.pdf
BRM nr 210/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_210r_20181122.pdf
210/2018
Data: 06.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy
Treść projektu: p18_210_180608.pdf
BRM nr 209/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_209r_20181122.pdf
209/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej
Treść projektu: p18_209_20180606.pdf
208/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Łagiewnickiej i Okólnej
Treść projektu: p18_208_20180606.pdf
BRM nr 208/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_208r_20181122.pdf
207/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren dawnego poligonu wojskowego Brus, położonej w rejonie ulic: Biegunowej, Krańcowej i Konstantynowskiej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_207_20180606.pdf
BRM nr 207/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_207r_20181122.pdf
206/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040
Treść projektu: p18_206_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_206a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_206a2_20180614.pdf
BRM nr 206/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_206r_20181122.pdf
205/2018
Data: 04.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok
Treść projektu: p18_205_20180605.pdf
Autopoprawka: p18_205a_20180612.pdf
Autopoprawka nr 2: p18_205a2_20180614.pdf
BRM nr 205/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_205r_20181122.pdf
BRM nr 204/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_204r_20181122.pdf
204/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 i nadania statutu
Treść projektu: p18_204_20180605.pdf
203/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie W-34 jako działki numer: 138/16,139/4 i 138/18
Treść projektu: p18_203_20180605.pdf
BRM nr 203/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_203r_20181122.pdf
BRM nr 202/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_202r_20181122.pdf
202/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer 140/32 i 138/15
Treść projektu: p18_202_20180605.pdf
201/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-34 jako działki numer: 140/31,140/23,141/16,141/20 i 138/14
Treść projektu: p18_201_20180605.pdf
BRM nr 201/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_201r_20181122.pdf
BRM nr 200/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_200r_20181122.pdf
200/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu: p18_200_20180614.pdf
BRM nr 199/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_199r_20181122.pdf
199/2018
Data: 01.06.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A
Treść projektu: p18_199_20180605.pdf
BRM nr 198/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_198r_20181122.pdf
BRM nr 197/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_197r_20181122.pdf
197/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania (...) do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej
Treść projektu: p18_197_20180605.pdf
BRM nr 196/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_196r_20181122.pdf
196/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_196_20180605.pdf
195/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_195_20180605.pdf
BRM nr 195/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_195r_20181122.pdf
BRM nr 194/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_194r_20181122.pdf
194/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_194_20180605.pdf
BRM nr 193/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_193r_20181122.pdf
193/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta
Treść projektu: p18_193_20180605.pdf
BRM nr 192/2018
Data: 21.11.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu: p18_192r_20181122.pdf
192/2018
Data: 25.05.2018
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 i zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu: p18_192_20180605.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:58)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 64576

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2019 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
19.12.2018 13:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.01.2018 11:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 10:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony