Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - 2017

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

10/2017
Data: 03.02.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej
Treść projektu: BRM_p17_010_170208.pdf
9/2017
Data: 03.02.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2017 r.
Treść projektu: p17_009_20170210.pdf
BRM nr 9/2017
Data: 11.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia petycji o utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego \"Łódzka Kolej Miejska\" sp. z o.o.
Treść projektu: p17_009r_20170113.pdf
BRM nr 8/2017
Data: 10.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie rozwoju kolejowego sektora spedycji na terenie Łodzi
Treść projektu: p17_008r_20170112.pdf
BRM nr 7/2017
Data: 10.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p17_007r_20170113.pdf
7/2017
Data: 23.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów
Treść projektu: Załączniki.zip
6/2017
Data: 23.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_006_20170203.pdf
BRM nr 6/2017
Data: 10.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p17_006r_20170113.pdf
5/2017
Data: 09.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p17_005_20170110.pdf
BRM nr 5/2017
Data: 10.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p17_005r_20170113.pdf
4/2017
Data: 09.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Treść projektu: p17_004_20170110.pdf
BRM nr 4/2017
Data: 10.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p17_004r_20170113.pdf
3/2017
Data: 09.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p17_003_20170110.pdf
BRM nr 3/2017
Data: 11.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) oraz (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu: p17_003r_20170113.pdf
2/2017
Data: 05.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: Załączniki.zip
BRM nr 2/2017
Data: 05.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu: p17_002r_20170113.pdf
1/2017
Data: 05.01.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: Załączniki.zip

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Ilość odwiedzin: 7016