Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - 2017

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

420/2017
Data: 06.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu: p17_420_20171108.pdf
419/2017
Data: 06.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_419_20171107.pdf
Autopoprawka: p17_419a_20171114.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_419_a2_20171116.pdf
Autopoprawka nr 3: p17_419_a3_20171116.pdf
418/2017
Data: 06.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_418_20171107.pdf
Autopoprawka: p17_418a_20171114.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_418_a2_20171116.pdf
417/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu: p17_417_20171108.pdf
416/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu: p17_416_20171108.pdf
415/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Widzew" w Łodzi
Treść projektu: p17_415_20171108.pdf
414/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Polesie" w Łodzi
Treść projektu: p17_414_20171108.pdf
413/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Górna" w Łodzi
Treść projektu: p17_413_20171108.pdf
412/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Bałuty" w Łodzi
Treść projektu: p17_412_20171108.pdf
411/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi
Treść projektu: p17_411_20171108.pdf
410/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
Treść projektu: p17_410_20171107.pdf
409/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją
Treść projektu: p17_409_20171107.pdf
408/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego bez numeru, na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego
Treść projektu: p17_408_20171108.pdf
407/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p17_407_20171108.pdf
406/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 57 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p17_406_20171108.pdf
405/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im . Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby
Treść projektu: p17_405_20171108.pdf
404/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2018 roku
Treść projektu: p17_404_20171107.pdf
403/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_403_20171113.pdf
402/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_402_20171113.pdf
401/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_401_20171113.pdf
400/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_400_20171113.pdf
399/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_399_20171113.pdf
398/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_398_20171113.pdf
397/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_397_20171113.pdf
396/2017
Data: 03.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p17_396_20171107.pdf
395/2017
Data: 02.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP
Treść projektu: p17_395_20171106.pdf
Autopoprawka: p17_395_a_20171113.pdf
394/2017
Data: 02.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść projektu: p17_394_20171106.pdf
Autopoprawka: p17_394_a_20171113.pdf
393/2017
Data: 02.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu: p17_393_20171106.pdf
Autopoprawka: p17_393_a_20171113.pdf
392/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 19, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p17_392_20171106.pdf
391/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu: p17_391_20171106.pdf
390/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 15, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu: p17_390_20171106.pdf
389/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodczyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15
Treść projektu: p17_389_20171106.pdf
388/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu: p17_388_20171106.pdf
387/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
Treść projektu: p17_387_20171106.pdf
386/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu: p17_386_20171106.pdf
385/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
Treść projektu: p17_385_20171106.pdf
384/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu: p17_384_20171106.pdf
383/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu: p17_383_20171106.pdf
382/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi przy ul. Astronautów 19
Treść projektu: p17_382_20171106.pdf
381/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
Treść projektu: p17_381_20171106.pdf
380/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p17_380_20171106.pdf
379/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 w Branżową Szkołę I stopnia nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Treść projektu: p17_379_20171106.pdf
378/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 w Branżową Szkołę I stopnia nr 21, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2
Treść projektu: p17_378_20171106.pdf
377/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 w Branżową Szkołę I stopnia nr 20, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckie.j 41
Treść projektu: p17_377_20171106.pdf
376/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 w Branżową Szkołę I stopnia nr 19, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p17_376_20171106.pdf
375/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41 w Branżową Szkołę I stopnia nr 18, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41
Treść projektu: p17_375_20171106.pdf
374/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-lnformatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37 w Branżową Szkołę I stopnia nr 17, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-lnformatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37
Treść projektu: p17_374_20171106.pdf
373/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 w Branżową Szkołę I stopnia nr 15, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Treść projektu: p17_373_20171106.pdf
372/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 w Branżową Szkołę I stopnia nr 12, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
Treść projektu: p17_372_20171106.pdf
371/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38 w Branżową Szkołę I stopnia nr 9, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38
Treść projektu: p17_371_20171106.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Ilość odwiedzin: 6899