Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - 2017

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

370/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5 w Branżową Szkołę I stopnia nr 7, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka Prożka 3/5
Treść projektu: p17_370_20171106.pdf
369/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 w Branżową Szkołę 1 stopnia nr 6, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137
Treść projektu: p17_369_20171106.pdf
368/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 w Branżową Szkołę I stopnia nr 5, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
Treść projektu: p17_368_20171106.pdf
367/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 w Branżową Szkołę I stopnia nr 4, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88
Treść projektu: p17_367_20171106.pdf
366/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
Treść projektu: p17_366_20171106.pdf
365/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
Treść projektu: p17_365_20171106.pdf
364/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
Treść projektu: p17_364_20171106.pdf
363/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 23, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu: p17_363_20171106.pdf
362/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu: p17_362_20171106.pdf
361/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 25, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16 w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 25, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16
Treść projektu: p17_361_20171106.pdf
360/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18 w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 24, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 16/18
Treść projektu: p17_360_20171106.pdf
359/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 22, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 22, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu: p17_359_20171106.pdf
358/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151 w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 4, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151
Treść projektu: p17_358_20171106.pdf
357/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 201 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 201 w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159
Treść projektu: p17_357_20171106.pdf
356/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17
Treść projektu: p17_356_20171106.pdf
355/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 214, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 214, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16
Treść projektu: p17_355_20171106.pdf
354/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 213, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11
Treść projektu: p17_354_20171106.pdf
353/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 212, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 212, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
Treść projektu: p17_353_20171106.pdf
352/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 211, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151 w ośmioletnią szkołę Podstawową Specjalną nr 211, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151
Treść projektu: p17_352_20171106.pdf
351/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 209, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 209, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a
Treść projektu: p17_351_20171106.pdf
350/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 39, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 39, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24
Treść projektu: p17_350_20171106.pdf
349/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 97, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 97, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 20
Treść projektu: p17_349_20171106.pdf
348/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177, wchodzącej w skład Specialnego Ośrodka Szkolno -Wvchowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 177, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
Treść projektu: p17_348_20171106.pdf
347/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
Treść projektu: p17_347_20171106.pdf
346/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Łodzi przy ul. Okólnej 181 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 60 w Łodzi przy ul. Okólnej 181
Treść projektu: p17_346_20171106.pdf
345/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50
Treść projektu: p17_345_20171106.pdf
344/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
Treść projektu: p17_344_20171106.pdf
343/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi przy ul. prez. Franklina Delano Roosevelta 11/13 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 176 w Łodzi przy ul. prez. Franklina Delano Roosevelta 11/13
Treść projektu: p17_343_20171106.pdf
342/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Plantowej 7 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 168 w Łodzi przy ul. Plantowej 7
Treść projektu: p17_342_20171106.pdf
341/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 128 im. Jana Brzechwy w Łodzi
Treść projektu: p17_341_20171106.pdf
340/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Jacka Kuronia w Łodzi przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 105 im. Jacka Kuronia w Łodzi przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2
Treść projektu: p17_340_20171106.pdf
339/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 w Szkołę Podstawową dla Dorosłych, o której mowa w art. 176 ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu: p17_339_20171106.pdf
338/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86 w ośmioletnią Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47b i al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86
Treść projektu: p17_338_20171106.pdf
337/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi przy ul. Łozowej 9 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 206 w Łodzi przy ul. Łozowej 9
Treść projektu: p17_337_20171106.pdf
336/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1
Treść projektu: p17_336_20171106.pdf
335/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 204 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Tadeusza Gajcego 7/11 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 204 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi przy ul. Tadeusza Gajcego 7/11
Treść projektu: p17_335_20171106.pdf
334/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 202 im. Jana Pawła II, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2
Treść projektu: p17_334_20171106.pdf
333/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Józefa Elsnera 8 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Józefa Elsnera 8
Treść projektu: p17_333_20171106.pdf
332/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Standego 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Standego 1
Treść projektu: p17_332_20171106.pdf
331/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 24a w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 24a
Treść projektu: p17_331_20171103.pdf
330/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi przy ul. Jacka Malczewskiego 37/47 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi przy ul. Jacka Malczewskiego 37/47
Treść projektu: p17_330_20171106.pdf
329/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 189 im. Wandy Zieleńczyk w Łodzi przy ul. Juliusza Kossaka 19 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 189 im Wandy Zieleńczyk w Łodzi przy ul. Juliusza Kossaka 19
Treść projektu: p17_329_20171103.pdf
328/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi przy ul. Syrenki 19a w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi przy ul. Syrenki 19a
Treść projektu: p17_328_20171103.pdf
327/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi przy ul. Łanowej 16 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi przy ul. Łanowej 16
Treść projektu: p17_327_20171103.pdf
326/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27
Treść projektu: p17_326_20171103.pdf
325/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6
Treść projektu: p17_325_20171103.pdf
324/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46
Treść projektu: p17_324_20171103.pdf
323/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi przy ul. Jaskrowej 15
Treść projektu: p17_323_20171103.pdf
322/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3
Treść projektu: p17_322_20171103.pdf
321/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przy ul. Napoleońskiej 7/17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przy ul. Napoleońskiej 7/17
Treść projektu: p17_321_20171103.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Ilość odwiedzin: 7019