Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi - 2017

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

270/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. Michała Lermontowa 7 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. Michała Lermontowa 7
Treść projektu: p17_270_20171102.pdf
269/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3
Treść projektu: p17_269_20171102.pdf
268/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70
Treść projektu: p17_268_20171102.pdf
267/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii "Łódź" w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Armii "Łódź" w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29
Treść projektu: p17_267_20171102.pdf
266/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14a w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14a
Treść projektu: p17_266_20171102.pdf
265/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16
Treść projektu: p17_265_20171102.pdf
264/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1
Treść projektu: p17_264_20171102.pdf
263/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Lompy w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 8/10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 im. Józefa Lompy w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 8/10
Treść projektu: p17_263_20171102.pdf
262/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3
Treść projektu: p17_262_20171102.pdf
261/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi przy ul. Hufcowej 20a w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi przy ul. Hufcowej 20a
Treść projektu: p17_261_20171102.pdf
260/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 15/21 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 15/21
Treść projektu: p17_260_20171102.pdf
259/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi przy ul. Wiosennej 1
Treść projektu: p17_259_20171102.pdf
258/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 116
Treść projektu: p17_258_20171102.pdf
257/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23
Treść projektu: p17_257_20171102.pdf
256/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 101 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 101
Treść projektu: p17_256_20171102.pdf
255/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Łodzi przy al. Harcerzy Zatorowców 6 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Łodzi przy al. Harcerzy Zatorowców 6
Treść projektu: p17_255_20171102.pdf
254/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 137/139 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 137/139
Treść projektu: p17_254_20171102.pdf
253/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy ul. dr. Seweryna Sterlinga 24
Treść projektu: p17_253_20171102.pdf
252/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Dolnej 34, Łagiewnickiej 50 i Łagiewnickiej bez numeru
Treść projektu: p17_252_20171108.pdf
251/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen nieruchomości położonych w Gminie Pabianice, w pasie drogi ul. Okołowickiej
Treść projektu: p17_251_20171108.pdf
250/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21
Treść projektu: p17_250_20171102.pdf
249/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163
Treść projektu: p17_249_20171102.pdf
248/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu: p17_248_20171102.pdf
247/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu: p17_247_20171106.pdf
246/2017
Data: 27.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: BRM_p17_246_171027.pdf
245/2017
Data: 20.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi
Treść projektu: p17_245_20171106.pdf
244/2017
Data: 20.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tokarskiej 5
Treść projektu: p17_244_20171025.pdf
243/2017
Data: 20.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Głogowej 3
Treść projektu: p17_243_20171025.pdf
241/2017
Data: 13.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź wspólnego przedsięwzięcia pn. "STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania", ubiegającego się o dofinansowanie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" - GOSPOSTRATEG
Treść projektu: p17_241_20171017.pdf
238/2017
Data: 13.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury
Treść projektu: p17_238_20171113.pdf
237/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu: p17_237_20171010.pdf
236/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_236_20171010.pdf
Autopoprawka: p17_236a_20171017.pdf
Autopoprawka nr 2: BRM_p236a2_171019.pdf
235/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_235_20171010.pdf
Autopoprawka: p17_235a_20171017.pdf
Autopoprawka nr 2: BRM_p235a2_171019.pdf
234/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu: p17_234_20171012.pdf
233/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru
Treść projektu: p17_233_20171010.pdf
232/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną"
Treść projektu: p17_232_20171012.pdf
231/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
Treść projektu: p17_231_20171009.pdf
230/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Miastem Pabianice, w sprawie powierzenia zadania z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków
Treść projektu: p17_230_20171009.pdf
229/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów Łódzki, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oczyszczania ścieków
Treść projektu: p17_229_20171009.pdf
228/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Park na Janowie", położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny
Treść projektu: p17_228_20171009.pdf
227/2017
Data: 29.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwach Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi i Dom Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi
Treść projektu: p17_227_20171006.pdf
226/2017
Data: 25.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu: p17_226_20170926.pdf
225/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Miasta Łodzi oraz uchwalenia jej regulaminu
Treść projektu: p17_225_20171005.pdf
224/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu: p17_224_20170927.pdf
223/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_223_20171005.pdf
222/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p17_222_20170915.pdf
221/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu: p17_221_20170918.pdf
220/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza
Treść projektu: p17_220_20170922.pdf
219/2017
Data: 13.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Opiekuńcza Łódź"
Treść projektu: p17_219_20170915.pdf
218/2017
Data: 13.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia i pozbawienia kategorii dróg
Treść projektu: p17_218_20170914.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2018 15:16)

Ilość odwiedzin: 6898