Językowa akademia rewitalizacyjna

Miasto Łódź rozpoczęło w partnerstwie z Euro Dialog Jarosław Patrzyk, realizację projektu „Językowa akademia rewitalizacyjna”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na zdobyciu kwalifikacji w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego potwierdzone certyfikatem TELC przez minimum 327 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu.

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem maksymalnie średnim lub osoby, które ukończyły 50. rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności z zakresu języka obcego.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Euro Dialog Jarosław Patrzyk (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 15.06.2023 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Euro Dialog Jarosław Patrzyk
Łódź, ul.  gen. Romualda Traugutta 18/407
tel. 42 250 54 13

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 153, Łódź
tel. 42 272 63 65


Metryka strony i historia zmian