Płyń Łodzią po morzu języków – II edycja

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – II edycja”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jest to druga edycja przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu szkoleń językowych i egzaminów certyfikujących dla 360 osób (egzamin międzynarodowy TELC) – planowany jest kurs języka angielskiego, języka niemieckiego i francuskiego. Poziom nauki zostanie dostosowany do poziomu kompetencji językowych uczestnika.  

Dla osób biorących udział w szkoleniach zakupione zostaną podręczniki do nauki języka obcego.
Będzie też możliwe zapewnienie opieki nad osobą zależną na czas udziału w zajęciach. 

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem maksymalnie średnim a w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia również z wykształceniem wyższym.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć kompetencje językowe u 360 dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.


Metryka strony i historia zmian