"Łódź na cyfrowych falach"

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, realizację projektu „Łódź na cyfrowych falach”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu szkoleń komputerowych i egzaminów certyfikujących dla 210 osób.  

Dla osób biorących udział w szkoleniach zakupione zostaną podręczniki.
Będzie też możliwe zapewnienie opieki nad osobą zależną na czas udziału w zajęciach. 

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem maksymalnie średnim a w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia również z wykształceniem wyższym.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć kompetencje cyfrowe u 210 dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.


Metryka strony i historia zmian