Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych DSM
im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego
 

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Fundacją Służby Rodzinie „Nadzieja” (Lider), realizację projektu „Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do grupy kobiet z obszaru rewitalizacji, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 72 uczestniczek projektu będących podopiecznymi Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi poprzez uruchomienie kompleksowej ścieżki wsparcia społecznego i zawodowego kończącej się stażami i uzyskaniem trwałego zatrudnienia.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja”  pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projekt

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 r. –  31.10.2022 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”          
ul. Władysława Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
tel.: 42  646 76 18 

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 63 92


Metryka strony i historia zmian