„Razem łatwiej II – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Łodzi (Lider), realizację projektu „Razem łatwiej II – rewitalizacja społeczna
i aktywizacja zawodowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do grupy 40 osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesione w wyniku tego procesu.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób poprzez uruchomienie kompleksowej ścieżki wsparcia społecznego i zawodowego kończącej się stażami
i uzyskaniem trwałego zatrudnienia.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projekt

Termin realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 31.12.2021 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 51. 90-608 Łódź
tel.: 42 632 44 20

 Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 62 41


Metryka strony i historia zmian