„Czysta Karta – życie od nowa”

 Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Stowarzyszeniem Samopomocowym Abakus (Lider), realizację projektu „Czysta Karta – życie od nowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi w celu przywrócenia ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do grupy 48 osób, które opuściły zakłady karne lub z zasądzonym ograniczeniem wolności przez System Dozoru Elektronicznego, będących osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością przebywających na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 48 osób poprzez uruchomienie kompleksowej ścieżki wsparcia dla kobiet i mężczyzn oraz utworzenie nowego lokalu aktywizacyjnego.

Wspólna realizacja projektu przez Miasto Łódź i Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projekt

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 r. – 31.05.2022 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus
ul. Próchnika 5 lok. 12U, 90-408 Łódź
tel.: 42 639 78 42

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 638 42 40


Metryka strony i historia zmian