Cyfrowa Rewitalizacja

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka cywilna, realizację projektu „Cyfrowa Rewitalizacja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu szkoleń komputerowych i egzaminów certyfikujących dla 400 osób.  

Dla osób biorących udział w projekcie zostaną zakupione podręczniki do nauki.

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem maksymalnie średnim a w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia również z wykształceniem wyższym.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć kompetencje cyfrowe u 400 dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółkę cywilną (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Termin realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.07.2022 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
HN Partners 
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź
tel. 42 250 54 13

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
tel. 42 272 63 67


Metryka strony i historia zmian