Projekt „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”

Projekt „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja Projektu: sierpień 2009 – luty 2011

Budżet Projektu: 1 444 836,00 zł

Projekt jest realizowany w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi- Lider Projektu, Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Partner nr 1 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”- Partner nr 2.

Projekt skierowany jest do 120 osób pozostających bez pracy, w tym:

 • 60 osób długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze urzędu pracy przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat),
 • 60 osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności fizycznej).

 

Zakres Projektu obejmuje:

 1. Szkolenie miękkie;
 2. Szkolenia zawodowe:
  • Recepcjonistka
  • Opiekun dziecięcy
  • Opiekun osób starszych
  • Magazynier
  • Manicure i pedicure
  • Pomocnik kucharski
 3. Reintegracja zawodowa u pracodawcy;
 4. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe;
 5. Pośrednictwo pracy;
 6. Konsultacje prawne;
 7. Tworzenie gazety lokalnej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE. Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY.

Kontakt:

Urząd Miasta Łodzi Caritas Archidiecezji Łódzkiej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Kapitału Społecznego „Rezonans”
Biuro Projektu
ul. Piotrkowska 113, 
90-430 Łódź
tel. 042 638 46 32
fax: 042 638 46 32
Partner nr 1
ul. Gdańska 111, 
90-507 Łódź
tel: 042 639 95 81
Parter nr 2
ul. M. Gogola 12, 
92-513 Łódź
tel: 042 673 49 48
e-mail: aktywnosc@toya.net.pl


Metryka strony i historia zmian