Płyń Łodzią po morzu języków

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna, realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu szkoleń językowych i egzaminów certyfikujących dla 360 osób (egzamin międzynarodowy TELC) – planowany kurs języka angielskiego, ale w przypadku zainteresowania nauką j. niemieckiego lub francuskiego istnieje możliwość uruchomienia odpowiednich kursów.
Dla uczestników projektu zostaną zakupione podręczniki do nauki języka obcego.
Będzie też możliwe zapewnienie opieki nad osobą zależną na czas udziału w zajęciach. 

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem co najwyżej średnim a w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia również z wykształceniem wyższym.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć kompetencje językowe u 360 dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra i Nordyński Spółka Jawna (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.
Projekt będzie wdrażany do końca stycznia 2021 r.


Metryka strony i historia zmian