Projekt „Droga do kariery"

Projekt współfinansowany za srodków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencij Rozwoju Przedsiębiorczości "DROGA DO KARIERY"

Miasto Łódź i Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „DROGA DO KARIERY” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Phare 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” dla powiatowych urzędów pracy. 

Projekt przewiduje objęcie uczestników indywidualnymi planami działania oraz warsztatami w zakresie obsługi programów komputerowych używanych w biurach i urzędach. Po zakończeniu warsztatów zorganizowana zostanie giełda pracodawców, w wyniku której spośród uczestników programu wyłonieni zostaną kandydaci do odbycia stażu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. 676 – 80 – 91 lub 676 – 80-92. 

Szczegółowe informacje >>> 


Metryka strony i historia zmian