Angielski bez barier – rewitalizacja

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z EURODIALOG Jarosław Patrzyk, realizację projektu „Angielski bez barier – rewitalizacja”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu kursu języka angielskiego i egzaminów certyfikujących dla 360 osób (egzamin międzynarodowy TELC) – poziom jak i intensywność kursu dostosowane do potrzeb uczestnika.

Dla osób biorących udział w projekcie zostaną zakupione podręczniki do nauki języka obcego.

Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy obszaru rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji z wykształceniem maksymalnie średnim a w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia również z wykształceniem wyższym.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć kompetencje komunikacyjne w zakresie języka angielskiego u 360 dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Wspólne realizowanie projektu przez Miasto Łódź i EURODIALOG Jarosław Patrzyk (lider projektu) pozwoli, wykorzystując potencjał każdego z partnerów, sprawnie przeprowadzić działania i osiągnąć założony cel projektu.       

Projekt będzie wdrażany do końca września 2021 r.


Metryka strony i historia zmian