Projekt „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość”

Projekt „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Realizacja Projektu: wrzesień 2009– czerwiec 2010

Budżet Projektu: 342 600,00 zł

Projekt jest realizowany w Partnerstwie Urzędu Miasta Łodzi - Lider i FPL Europa Sp. z.o.o. – Partner.

Projekt zakłada przeszkolenie 80 przedsiębiorców z sektora mikro i małych przedsiębiorstw bez względu na okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Sektor mikro i małych przedsiębiorstw oznacza, że w projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby prowadzące działalność jednoosobową jak i zatrudniające do 49 pracowników.

W ramach Projektu realizowane będą szkolenia z zakresu:

  • negocjacje
  • sprzedaż
  • marketing
  • zarządzanie finansami i rachunkowością w firmie
  • motywowanie pracowników
  • radzenie sobie ze stresem
  • zarządzanie czasem
  • pozyskiwanie funduszy – warsztaty

 

Koszt szkolenia: ok. 385,78 zł, co stanowi jedynie 20% kosztów związanych z realizacją szkoleń.

Zgłoszenia:

Miasto Łódź
Urząd Miasta Łodzi
FPL Europa sp. z o.o.
Biuro Projektu
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel. (042) 638 54 91 
fax (042) 638 46 32
codziennie: 8-16, poza wtorkami: 9-17
90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9
Kamienica Pod Aniołami
tel. (042) 630 09 00 
fax (042) 630 39 93
Codziennie: 8-16
Adres e-mail: wip@uml.lodz.pl

Wszystkie informacje na stronie internetowej: http://www.fpleuropa.pl/wip


Metryka strony i historia zmian