Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

458/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu: p17_458_20171218.pdf
457/2017
Data: 15.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu: p17_457_20171218.pdf
449/2017
Data: 13.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_449_20171214.pdf
448/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi" na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2030
Treść projektu: p17_448_20171214.pdf
447/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu: p17_447_20171211.pdf
446/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+
Treść projektu: p17_446_20171211.pdf
445/2017
Data: 08.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020
Treść projektu: p17_445_20171211.pdf
440/2017
Data: 04.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_440_20171205.pdf
Autopoprawka: p17_440a_20171212.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_440_a2_20171214.pdf
Autopoprawka nr 3: p17_440_a3_20171214.pdf
439/2017
Data: 04.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_439_20171205.pdf
Autopoprawka: p17_439a_20171212.pdf
Autopoprawka nr 2: p17_439_a2_20171214.pdf
Autopoprawka nr 3: p17_439_a3_20171214.pdf
437/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
Treść projektu: p17_437_20171204.pdf
436/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu
Treść projektu: p17_436_20171204.pdf
435/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zbycia przez Miasto Łódź udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Bionanopark Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu: p17_435_20171205.pdf
434/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Łódź udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
Treść projektu: p17_434_20171205.pdf
433/2017
Data: 01.12.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź
Treść projektu: p17_433_20171204.pdf
432/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Arelan S.A. do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta
Treść projektu: p17_432_20171130.pdf
431/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Studenckiej
Treść projektu: p17_431_20171130.pdf
430/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wólczańskiej, Zachodniej i Zielonej
Treść projektu: p17_430_20171130.pdf
429/2017
Data: 24.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej
Treść projektu: p17_429_20171130.pdf
Autopoprawka: p17_429a_20171214.pdf
428/2017
Data: 22.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_428_20171124.pdf
427/2017
Data: 20.11.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi
Treść projektu: p17_427_20171129.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (16.11.2017 14:52)

Ilość odwiedzin: 4471

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
16.11.2017 14:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony