Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

241/2017
Data: 13.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź wspólnego przedsięwzięcia pn. "STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania", ubiegającego się o dofinansowanie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" - GOSPOSTRATEG
Treść projektu: p17_241_20171017.pdf
237/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu: p17_237_20171010.pdf
236/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040
Treść projektu: p17_236_20171010.pdf
Autopoprawka: p17_236a_20171017.pdf
235/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok
Treść projektu: p17_235_20171010.pdf
Autopoprawka: p17_235a_20171017.pdf
234/2017
Data: 09.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu: p17_234_20171012.pdf
233/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru
Treść projektu: p17_233_20171010.pdf
232/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną"
Treść projektu: p17_232_20171012.pdf
231/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków
Treść projektu: p17_231_20171009.pdf
230/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Miastem Pabianice, w sprawie powierzenia zadania z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków
Treść projektu: p17_230_20171009.pdf
229/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów Łódzki, w sprawie powierzenia zadania z zakresu oczyszczania ścieków
Treść projektu: p17_229_20171009.pdf
228/2017
Data: 06.10.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej park pn. "Park na Janowie", położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny
Treść projektu: p17_228_20171009.pdf
227/2017
Data: 29.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwach Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi i Dom Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi
Treść projektu: p17_227_20171006.pdf
226/2017
Data: 25.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu: p17_226_20170926.pdf
225/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Miasta Łodzi oraz uchwalenia jej regulaminu
Treść projektu: p17_225_20171005.pdf
224/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Miejskiej Areny Kultury i Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu: p17_224_20170927.pdf
223/2017
Data: 22.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu: p17_223_20171005.pdf
222/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu: p17_222_20170915.pdf
221/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu: p17_221_20170918.pdf
220/2017
Data: 14.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza
Treść projektu: p17_220_20170922.pdf
219/2017
Data: 13.09.2017
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Opiekuńcza Łódź"
Treść projektu: p17_219_20170915.pdf


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (14.09.2017 12:01)

Ilość odwiedzin: 875

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:01 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 12:00 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 09:53 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 01:02 Migracja danych Modyfikacja treści
14.09.2017 00:33 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:24 Migracja danych Modyfikacja treści
13.09.2017 01:23 Migracja danych Modyfikacja treści
10.09.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
31.08.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:28 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 10:27 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
29.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:17 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:04 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:03 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:02 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:01 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 13:00 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 12:59 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony