Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Łodzi (Lider), realizację projektu „Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez uruchomienie 26 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez minimum 12 miesięcy.

Głównym rezultatem będzie udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego dla 80% uczestników projektu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.03.2022 r.

Kontakt:

Biuro Lidera projektu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
tel. 42 632 44 20 

Biuro Partnera projektu:
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 62 41


Metryka strony i historia zmian