„Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja”

Miasto Łódź rozpoczęło, w partnerstwie ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. (Lider), realizację projektu „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca jest odpowiedzią na konieczność rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi. Rozwój przedsiębiorczości będzie możliwy poprzez kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizacji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uruchomienie nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy.

Grupę docelową stanowi 48 osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi oraz przeniesionych w ramach tego procesu, w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) , które wykażą zamiar rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. To osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, tj.: osoby w wieku powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze woj. łódzkiego poprzez kompleksowe wsparcie 48 mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uruchomienie 38 nowych podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowanie przez min. 12 miesięcy.

Głównym rezultatem będzie udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, finansowego wsparcia pomostowego oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego dla 80% uczestników projektu.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.04.2022 r.

Kontakt:
Biuro Lidera projektu:
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630 31 93

Biuro Partnera projektu:
Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ
ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
tel. 42 272 63 92


Metryka strony i historia zmian