Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi za rok 2022


Metryka strony i historia zmian