17.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego”
Numer: 17/2020
Treść projektu (skan): BRG_p20_017_20200120.pdf
Treść projektu: BRG_p20_017_20200120.doc
Numer roboczy: 17