Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

119/2023
Data: 25.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_119_20230525.pdf
Treść projektu: BAr_p23_119_20230525.docx
118/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_118_20230523.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_118_20230523.docx
117/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów
Treść projektu (skan): Spt_p23_117_20230523.pdf
Treść projektu: Spt_p23_117_20230523.docx
116/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Treść projektu (skan): Spt_p23_116_20230523.pdf
Treść projektu: Spt_p23_116_20230523.docx
115/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 277 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_115_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_115_20230523.docx
114/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 206 i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru oraz przy ulicy bez nazwy
Treść projektu (skan): ZNN_p23_114_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_114_20230523.docx
113/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Lodowej 91, Lodowej bez numeru oraz gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_113_20230523.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_113_20230523.docx
112/2023
Data: 23.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krakowskiej, Siewnej, Wieczność, Jarzynowej i Srebrzyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_112_20230524.pdf
Treść projektu: MPU_p23_112_20230524.docx
111/2023
Data: 22.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_111_20230522.pdf
Treść projektu: Bd_p23_111_edyt_20230522.pdf
110/2023
Data: 22.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_110_20230522.pdf
Treść projektu: Bd_p23_110_20230522.docx
107/2023
Data: 16.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Ikara i Sanitariuszek
Treść projektu (skan): MPU_p23_107_20230516.pdf
Treść projektu: MPU_p23_107_20230516.docx
106/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_106_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_106_20230515.docx
105/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_105_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_105_20230515.docx
104/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_104_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_104_20230515.docx
103/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_103_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_103_20230515.docx
102/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_102_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_102_20230515.docx
101/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_101_20230515.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_101_20230515.docx
100/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian nazwy Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi i nadania statutu Teatrowi „Pinokio” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_100_20230516.pdf
Treść projektu: Kul_p23_100_20230516.docx
99/2023
Data: 15.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki rozwoju sportu miasta Łodzi 2030+
Treść projektu (skan): Spt_p23_99_20230517.pdf
Treść projektu: Spt_p23_99_edyt_20230517.pdf
96/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 50/52
Treść projektu (skan): DM_p23_096_20230502.pdf
Treść projektu: DM_p23_096_20230502.docx
95/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Kościuszki 42 i ulicach Wschodniej 62, 64, 67 i Tuwima bez numeru, jako wkładu własnego Miasta Łodzi do przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Treść projektu (skan): ZPr_p23_095_20230502.pdf
Treść projektu: ZPr_p23_095_20230502.docx
94/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_094_20230428.pdf
Treść projektu: Bd_p23_094_edyt_20230428.pdf
93/2023
Data: 28.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_093_20230428.pdf
Treść projektu: Bd_p23_093_20230428.docx
92/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6 i Dostawczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_092_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_092_20230428.docx
91/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 5, Dostawczej bez numeru i Lodowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_091_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_091_20230428.docx
90/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Jadzi Andrzejewskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_090_20230428.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_090_20230428.docx
89/2023
Data: 26.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2023 -2025”
Treść projektu (skan): MOPS_p23_089_20230205.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_089_20230205.docx
88/2023
Data: 14.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego
Treść projektu (skan): MPU_p23_088_20230420.pdf
Treść projektu: MPU_p23_088_20230420.docx
87/2023
Data: 14.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy płk. dr. Stanisława Więckowskiego 83 i 85 oraz płk. dr. Stanisława Więckowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_087_20230425.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_087_20230425.docx
86/2023
Data: 12.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_086_20230412.pdf
Treść projektu: Bd_p23_086_20230413.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_086a_20230412.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_086a_20230413.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_086a2_20230412.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_086a2_20230413.docx
85/2023
Data: 12.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_085_20230412.pdf
Treść projektu: Bd_p23_085_20230413.docx
84/2023
Data: 11.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p23_084_20230411.pdf
Treść projektu: Kul_p23_084_20230411.docx
83/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
Treść projektu (skan): MOPS_p23_083_20230404.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_083_20230404.docx
82/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga
Treść projektu (skan): MPU_p23_082_20230404.pdf
Treść projektu: MPU_p23_082_20230404.docx
80/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Łowicz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_080_20230404.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_080_20230405.docx
79/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Buczek w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_079_20230404.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_079_20230405.docx
78/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu (skan): MOPS_p23_078_20230404.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_078_1_20230404.docx
Autopoprawka (skan): MOPS_p23_078a_20230412.pdf
Autopoprawka: MOPS_p23_078a__20230412.doc
77/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pienistej 2A i 4
Treść projektu (skan): ZNN_p23_077_20230404.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_077_20230404.docx
76/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): ZSS_p23_076_20230404.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_076_20230404.docx
75/2023
Data: 03.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_075_20230403.pdf
Treść projektu: Bd_p23_075_edyt_20230403.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_075a_20230407.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_075a_edyt_20230407.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_075_a2_20230411.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_075_a2_edyt_20230411.pdf
74/2023
Data: 03.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_074_20230403.pdf
Treść projektu: Bd_p23_074_20230403.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_074a_20230407.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_074a_20230407.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_074_a2_20230411.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_074_a2_20230411.docx
BRM nr 72/2023
Data: 09.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_072_20230509.pdf
Treść projektu: BRM_p23_072_20230509.docx
BRM nr 71/2023
Data: 08.05.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_071_20230509.pdf
Treść projektu: BRM_p23_071_20230509.docx
70/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_070_20230328.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_070_20230328.docx
69/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_069_20230404.pdf
Treść projektu: DM_p23_069_20230404.docx
BRM nr 69/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia pomnikiem przyrody kasztanowca pospolitego
Treść projektu (skan): BRM_p23_069_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_069_20230504.docx
68/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p23_068_20230328.pdf
Treść projektu: Ed_p23_068_20230328.docx
BRM nr 67/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_067_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_067_20230504.docx
67/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p23_067_20230328.pdf
Treść projektu: Ed_p23_067_20230328.docx
BRM nr 66/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_066_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_066_20230504.docx
66/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
Treść projektu (skan): Ed_p23_066_20230328.pdf
Treść projektu: Ed_p23_066_20230328.docx
65/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_065_20230327.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_065_20230327.docx
BRM nr 65/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej uznania wierzby żałobnej za pomnik przyrody
Treść projektu (skan): BRM_p23_065_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_065_20230504.docx
64/2023
Data: 27.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_064_20230327.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_064_20230327.docx
BRM nr 64/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_064_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_064_20230504.docx
BRM nr 63/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_063_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_063_20230504.docx
BRM nr 62/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_062_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_062_20230504.docx
62/2023
Data: 13.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_062_20230314.pdf
Treść projektu: BAr_p23_062_20230314.doc
61/2023
Data: 10.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza
Treść projektu (skan): MPU_p23_061_20230313.pdf
Treść projektu: MPU_p23_061_20230313.docx
BRM nr 61/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_061_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_061_20230504.docx
BRM nr 60/2023
Data: 25.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_060_20230504.pdf
Treść projektu: BRM_p23_060_20230504.docx
60/2023
Data: 10.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_060_20230313.pdf
Treść projektu: MPU_p23_060_20230313.docx
BRM nr 59/2023
Data: 11.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały stanowisko-apel do Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. o doprowadzenie do rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy tunelu dla Kolei Dużych Prędkości
Treść projektu (skan): BRM_p23_059_20230411.pdf
Treść projektu: BRM_p23_059_20230411.doc
59/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2023 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi.
Treść projektu (skan): MOPS_p23_59_20230309.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_59_20230309.docx
58/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_58_20230309.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_58_20230309.docx
BRM nr 58/2023
Data: 11.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Polskich Kolei Państwowych o zapewnienie właściwych warunków obsługi podróżnych na Dworcu Łódź Żabieniec
Treść projektu (skan): BRM_p23_058_20230411.pdf
Treść projektu: BRM_p23_058_20230411.doc
57/2023
Data: 09.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_057_20230909.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_057_20230909.pdf
BRM nr 57/2023
Data: 11.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec atakowania pamięci oraz wobec innych działań w przestrzeni publicznej szkalujących dobre imię świętego Jana Pawła II
Treść projektu (skan): BRM_p23_057_20230411.pdf
Treść projektu: BRM_p23_057_20230411.docx
BRM nr 56/2023
Data: 06.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy
Treść projektu (skan): BRM_p23_056_20230411.pdf
Treść projektu: BRM_p23_056_20230411.docx
55/2023
Data: 06.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_055_20230306.pdf
Treść projektu: Bd_p23_055_edyt_20230306.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_055a_20230314.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_055a_edyt_20230314.pdf
BRM nr 55/2023
Data: 06.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel o wprowadzenie oceny opisowej z zachowania w klasach 4-8 w szkołach podstawowych dla uczniów żyjących ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD
Treść projektu (skan): BRM_p23_055_20230411.pdf
Treść projektu: BRM_p23_055_20230411.doc
54/2023
Data: 06.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_054_20230306.pdf
Treść projektu: Bd_p23_054_20230306.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_054a_20230313.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_054a_20230313.docx
BRM nr 53/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (…)
Treść projektu (skan): BRM_p23_053_20230407.pdf
Treść projektu: BRM_p23_053_20230407.docx
BRM nr 52/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_052_20230407.pdf
Treść projektu: BRM_p23_052_20230407.docx
BRM nr 51/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_051_20230407.pdf
Treść projektu: BRM_p23_051_20230407.docx
51/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BAM_p23_051_20230306.pdf
Treść projektu: BAM_p23_051_20230306.docx
50/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p23_050_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_050_20230306.docx
BRM nr 50/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_050_20230407.pdf
Treść projektu: BRM_p23_050_20230407.docx
49/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p23_049_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_049_20230306.docx
BRM nr 49/2023
Data: 04.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_049_20230407.pdf
Treść projektu: BRM_p23_049_20230407.docx
48/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”
Treść projektu (skan): Ed_p23_048_20230306.pdf
Treść projektu: Ed_p23_048_20230306.docx
BRM Nr 48/2023
Data: 03.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_048_20230405.pdf
Treść projektu: BRM_p23_048_20230405.docx
47/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_047_20230306.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_047_20230306.docx
BRM nr 47/2023
Data: 28.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_047_20230405.pdf
Treść projektu: BRM_p23_047_20230405.doc
46/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Miastem Zgierz w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy
Treść projektu (skan): MOPS_p23_046_20230306.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_046_20230306.docx
BRM nr 46/2023
Data: 28.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_046_20230405.pdf
Treść projektu: BRM_p23_046_20230405.doc
45/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Smugowej 24 i Smugowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_045_20230306.pdf
Treść projektu: BAr_p23_045_20230306.docx
BRM Nr 45/2023
Data: 03.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): BRM_045_20230405.pdf
Treść projektu: BRM_045_20230405.docx
44/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BPZ_p23_044_20230321.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_044_20230321.docx
BRM Nr 44/2023
Data: 03.04.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_044_20230405.pdf
Treść projektu: BRM_044_20230405.doc
43/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6 i Dostawczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_043_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_043_20230306.docx
BRM nr 42/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku p. (…)
Treść projektu (skan): BRM_p23_042_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_042_20230314.doc
42/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 5, Dostawczej bez numeru i Lodowej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_042_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_042_20230306.docx
BRM nr 41/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_041_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_041_20230314.doc
41/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Juliusza Ordona 3 i Juliusza Ordona bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_041_20230306.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_041_20230306.docx
BRM nr 40/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezydent Miasta Łodzi o podjęcie działań prawnych w celu odzyskania brakujących środków na wynagrodzenia pracowników oświaty
Treść projektu (skan): BRM_p23_040_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_040_20230314.docx
39/2023
Data: 17.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_039_20230224.pdf
Treść projektu: MPU_p23_039_20230224.docx
BRM nr 39/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Misji Pokojowych ONZ
Treść projektu (skan): BRM_p23_039_20230310.pdf
Treść projektu: BRM_p23_039_20230310.doc
38/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p23_038_20230217.pdf
Treść projektu: MPU_p23_038_20230217.docx
37/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze
Treść projektu (skan): BAM_p23_037_20230220.pdf
Treść projektu: BAM_p23_037_20230220.docx
BRM nr 37/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_037_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_037_20230313.doc
36/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Żabiej 10/12, Żabiej bez numeru, Łagiewnickiej bez numeru i Stefana bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_036_20230222.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_036_20230222.docx
BRM nr 36/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść projektu (skan): BRM_p23_036_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_036_20230313.doc
35/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wzajemnego powierzenia przez Miasto Łódź i Gminę Andrespol wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin
Treść projektu (skan): GK_p23_035_20230227.pdf
Treść projektu: GK_p23_035_20230227.doc
BRM nr 35/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobom fizycznym od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): BRM_p23_035_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_035_20230313.doc
BRM nr 34/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_034_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_034_20230313.doc
34/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_034_20230220.pdf
Treść projektu: BAr_p23_034_20230220.docx
BRM nr 33/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_033_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_033_20230313.doc
33/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_033_20230217.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_033_20230217.docx
BRM nr 32/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych
Treść projektu (skan): BRM_p23_032_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_032_20230313.doc
32/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/2006/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): OSR_p23_032_20230221.pdf
Treść projektu: OSR_p23_032_20230221.docx
31/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p23_031_20230220.pdf
Treść projektu: OSR_p23_031_20230220.doc
BRM nr 31/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_031_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_031_20230313.doc
BRM nr 30/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_030_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_030_20220313.doc
30/2023
Data: 16.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Treść projektu (skan): OSR_p23_030_20230220.pdf
Autopoprawka: OSR_p23_030_20230220.doc
29/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_029_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_029_20230131.docx
BRM nr 29/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_029_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_029_20230314.doc
BRM nr 28/2023
Data: 07.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_028_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_028_20230313.doc
28/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_028_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_028_20230131.docx
27/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019 - 2023
Treść projektu (skan): MOPS_p23_027_20230131.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_027_20230131.docx
BRM nr 27/2023
Data: 05.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel o uchylenie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Treść projektu (skan): BRM_p23_027_20230307.pdf
Treść projektu: BRM_p23_027_20230308.doc
BRM nr 26/2023
Data: 03.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przywrócenie nazwy Łódź Teofilów węzłowi na drodze ekspresowej S14
Treść projektu (skan): BRM_p23_026_20230308.pdf
Treść projektu: BRM_p23_026_20230308.docx
26/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p23_026_20230130.pdf
Treść projektu: Ed_p23_026_20230130.docx
25/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2023 r.
Treść projektu (skan): Spt_p23_025_20230322.pdf
Treść projektu: Spt_p23_025_20230322.docx
BRM nr 25/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel do mieszkańców Łodzi o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji działających na terenie Miasta
Treść projektu (skan): BRM_p23_025_20230308.pdf
Treść projektu: BRM_p23_025_20230308.docx
24/2023
Data: 26.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_024_0230131.pdf
Treść projektu: BAr_p23_024_20230131.docx
Autopoprawka (skan): BAr_p23_024_a_20230131.pdf
Autopoprawka: BAr_p23_024_a_20230131.doc
BRM nr 24/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_024_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_024_20230313.doc
23/2023
Data: 25.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego Prądzyńskiego
Treść projektu (skan): MPU_p23_023_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_023_20230130.docx
BRM nr 23/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_023_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_023_20230313.doc
BRM nr 22/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. (…) w Łodzi na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_022_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_022_20230313.doc
22/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)
Treść projektu (skan): Bd_p23_022_20230124.pdf
Treść projektu: Bd_p23_022_20230124.docx
21/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_021_20230124.pdf
Treść projektu: Bd_p23_021_20230124.docx
BRM nr 21/2023
Data: 14.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców kamienicy przy ul. (…) w Łodzi na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_021_20230314.pdf
Treść projektu: BRM_p23_021_20230314.doc
20/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie autostrady A1 oraz ulic Brzezińskiej i Wiączyńskiej – wschodniej części osiedla Nowosolna
Treść projektu (skan): MPU_p23_020_20230124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_020_20230124.doc
BRM nr 20/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku Obywatelskiego Komitetu Obrony Mieszkańców Stop Spalarni
Treść projektu (skan): BRM_p23_020_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_020_20230313.doc
BRM nr 19/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_019_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_019_20230313.doc
19/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 53/55
Treść projektu (skan): DM_p23_019_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_019_20230123.docx
BRM nr 18/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
Treść projektu (skan): BRM_p23_018_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_018_20230313.doc
18/2023
Data: 23.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Mechanicznej 2/30 i 2/28 oraz Lodowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_018_20230123.pdf
Treść projektu: BAr_p23_018_20230123.docx
BRM nr 17/2023
Data: 02.03.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców budynku przy ul. (…) w Łodzi na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_017_20230313.pdf
Treść projektu: BRM_p23_017_20230313.doc
17/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p23_017_20230123.pdf
Treść projektu: MPU_p23_017_20230123.docx
16/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańskiej i Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p23_016_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_016_20230130.docx
BRM nr 16/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Krystyny i Stefana Krygierów
Treść projektu (skan): BRM_p23_016r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_016r_20230224.doc
15/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_015_20230130.pdf
Treść projektu: MPU_p23_015_20230130.docx
BRM nr 15/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Magiczna
Treść projektu (skan): BRM_p23_015r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_015r_20230224.doc
14/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Treść projektu (skan): DM_p23_014_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_014_20230123.docx
BRM nr 14/2023
Data: 21.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Koperkowa
Treść projektu (skan): BRM_p23_014r_20230224.pdf
Treść projektu: BRM_p23_014r_20230224.doc
BRM nr 13/2023
Data: 01.02.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie naruszenia prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez Ministra Edukacji i Nauki
Treść projektu (skan): BRM_p23_013_20230131.pdf
Treść projektu: BRM_p23_013_20230131.docx
13/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Treść projektu (skan): DM_p23_013_20230123.pdf
Treść projektu: DM_p23_013_20230123.docx
BRM nr 12/2023
Data: 24.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie ochrony drzew na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 95
Treść projektu (skan): BRM_p23_012_20230125.pdf
Treść projektu: BRM_p23_012_20230125.doc
12/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026
Treść projektu (skan): ZSS_p23_012_20230123.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_012_20230123.docx
11/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
Treść projektu (skan): GK_p23_011_20230124.pdf
Treść projektu: GK_p23_011_20230124.docx
10/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p23_010_20230124.pdf
Treść projektu: GK_p23_010_20230124.docx
BRM nr 10/2023
Data: 30.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2023
Treść projektu (skan): BRM_p23_010_20230130.pdf
Treść projektu: BRM_p23_010_20230130.doc
9/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2023”
Treść projektu (skan): OSR_p23_009_20230123.pdf
Treść projektu: OSR_p23_009_20230123.docx
8/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_008_20230120.pdf
Treść projektu: Bd_p23_008_edyt_20230120.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_008a_20230130.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_008a_edyt_20230130.pdf
BRM nr 8/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.
Treść projektu (skan): BRM_p23_8_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_8_20230105.doc
7/2023
Data: 20.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_007_20230120.pdf
Treść projektu: Bd_p23_007_20230120.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_007a_20230130.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_007a_20230130.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_007_a2_20230131.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_007_a2_20230131.docx
BRM nr 7/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej upamiętnienia Piotra Szczęsnego
Treść projektu (skan): BRM_p23_7_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_7_20230105.doc
BRM nr 6/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej uznania alei 53 głogów za pomnik przyrody
Treść projektu (skan): BRM_p23_6_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_6_20230105.doc
6/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
Treść projektu (skan): CAPZ_p23_006_20230110.pdf
Treść projektu: CAPZ_p23_006_20230110.docx
5/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce
Treść projektu (skan): CSS_p23_005_1_20230110.pdf
Treść projektu: CSS_p23_005_1_20230110.docx
BRM nr 5/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_5_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_5_20230105.doc
4/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_004_20230109.pdf
Treść projektu: Bd_p23_004_edyt_20230109.pdf
BRM nr 4/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_4_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_4_20230105.doc
BRM nr 3/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_3_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_3_20230105.doc
3/2023
Data: 09.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_003_20230109.pdf
Treść projektu: Bd_p23_003_20230109.docx
2/2023
Data: 04.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść projektu (skan): Ed_p23_002_20230105.pdf
Treść projektu: Ed_p23_002_20230105.docx
BRM nr 2/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_2_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_2_20230105.doc
BRM nr 1/2023
Data: 03.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_1_20230105.pdf
Treść projektu: BRM_p23_1_20230105.docx
1/2023
Data: 04.01.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść projektu (skan): Ed_p23_001_20230105.pdf
Treść projektu: Ed_p23_001_20230105.docx


Metryka strony i historia zmian