25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru
Numer: 118/2020
Treść projektu (skan): ZNN_p20_118_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_118_20200526.doc
Numer roboczy: 118