Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

10/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BAM_p21_010_20210118.pdf
Treść projektu: BAM_p21_010_20210118.doc
9/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p21_009_20210118.pdf
Treść projektu: MPU_p21_009_20210118.doc
8/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka
Treść projektu (skan): MPU_p21_008_20210118.pdf
Treść projektu: MPU_p21_008_20210118.doc
6/2021
Data: 14.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p21_006_20210114.pdf
Treść projektu: GK_p21_006_20210114.doc
5/2021
Data: 13.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu (skan): BNW_p21_005_20210114.pdf
Treść projektu: BNW_p21_005_20210114.doc
4/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu (skan): DM_p21_004_20210111.pdf
Treść projektu: DM_p21_004_20210111.doc
3/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Treść projektu (skan): PUP_p21_003_20210111.pdf
Treść projektu: PUP_p21_003_20210111.doc
2/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p21_002_20210111.pdf
Treść projektu: Ed_p21_002_20210111.doc
1/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2021 r.
Treść projektu (skan): Spt_p21_001_20210111.pdf
Treść projektu: Spt_p21_001_20210111.doc


Metryka strony i historia zmian