Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

211/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16
Treść projektu (skan): p19_211_20190821.pdf
BRM nr 210/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_210r_20190703.pdf
210/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46
Treść projektu (skan): p19_210_20190822.pdf
BRM nr 209/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_209r_20190703.pdf
209/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi przy ul. Nowej 11/13
Treść projektu (skan): p19_209_20190821.pdf
208/2019
Data: 12.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 41
Treść projektu (skan): p19_208_20190822.pdf
BRM nr 208/2019
Data: 03.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_208r_20190703.pdf
BRM nr 207/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_207r_20190703.pdf
207/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Liściastej 4/8
Treść projektu (skan): p19_207_20190819.pdf
206/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 60A, 60B i 62A
Treść projektu (skan): p19_206_20190813.pdf
BRM nr 205/2019
Data: 26.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w ustawie Prawo famaceutyczne
Treść projektu (skan): p19_205r_20190626.pdf
205/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 22
Treść projektu (skan): p19_205_20190813.pdf
204/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): p19_204_20190812.pdf
BRM nr 203/2019
Data: 19.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_203r_20190619.pdf
203/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 19, wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
Treść projektu (skan): p19_203_20190812.pdf
202/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS, współfinansowanego ze środków Progmu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan): p19_202_20190814.pdf
BRM nr 202/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku Obozu Narodowo-Radykalnego Oddziału w Łodzi.
Treść projektu (skan): p19_202r_190625.pdf
201/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. T-Factor, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan): p19_201_20190814.pdf
BRM nr 201/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_201r_190625.pdf
200/2019
Data: 09.08.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przylesie, Ziarnistej, Czajewskiego, Bakaliowej, Gminnej i Jędrzejowskiej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): p19_200_20190819.pdf
BRM nr 200/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_200r_190625.pdf
199/2019
Data: 26.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej
Treść projektu (skan): p19_199_20190807.pdf
BRM nr 199/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_199r_190625.pdf
BRM nr 198/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_198r_190625.pdf
BRM nr 197/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_197r_190625.pdf
197/2019
Data: 25.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_197_20190725.pdf
196/2019
Data: 03.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z systemu Łódzki Rower Publiczny w latach 2020-2023
Treść projektu (skan): p19_196_190703.pdf
BRM nr 196/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_196r_190625.pdf
195/2019
Data: 03.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok
Treść projektu (skan): p19_195_190703.pdf
BRM nr 195/2019
Data: 24.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_195r_190625.pdf
BRM nr 194/2019
Data: 14.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi wotum zaufania
Treść projektu (skan): p19_194r_20190618.pdf
194/2019
Data: 03.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta stołecznego Warszawy w 2019 roku
Treść projektu (skan): p19_194_190703.pdf
BRM nr 193/2019
Data: 13.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników
Treść projektu (skan): p19_193r_20190618.pdf
193/2019
Data: 02.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę stanowisko w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół podstawowych
Treść projektu (skan): p19_193_20190702.pdf
BRM nr 192/2019
Data: 13.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych
Treść projektu (skan): p19_192r_20190618.pdf
192/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Grohmanów
Treść projektu (skan): p19_192_20190702.pdf
BRM nr 191/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_191r_20190606.pdf
191/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania placowi nazwy Stanisława Mikulskiego
Treść projektu (skan): p19_191_20190702.pdf
BRM nr 190/2019
Data: 05.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w Kodeksie karnym dotyczących błędów medycznych
Treść projektu (skan): p19_190r_20190606.pdf
190/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Wacława Bobrowskiego
Treść projektu (skan): p19_190_20190702.pdf
189/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Gustawa Holoubka
Treść projektu (skan): p19_189_20190702.pdf
BRM nr 189/2019
Data: 31.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_189r_20190603.pdf
188/2019
Data: 01.07.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny Kindermannów
Treść projektu (skan): p19_188_20190702.pdf
187/2019
Data: 28.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_187_20190701.pdf
BRM nr 187/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): p19_187r_20190528.pdf
186/2019
Data: 28.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_186_20190701.pdf
BRM nr 186/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji
Treść projektu (skan): p19_186r_20190528.pdf
185/2019
Data: 28.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Widzew" w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_185_20190701.pdf
BRM nr 185/2019
Data: 27.05.2019
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): p19_185r_20190528.pdf
184/2019
Data: 28.06.2019
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu "Polesie" w Łodzi
Treść projektu (skan): p19_184_20190701.pdf


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.09.2019 10:28)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej

Ilość odwiedzin: 24708