08.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Numer: BRM nr 2/2020
Treść projektu (skan): p20_002r_20200114.pdf
Treść projektu: p20_002r_20200114.doc
Numer roboczy: 2