20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Numer: 18/2020
Treść projektu (skan): Bd_p20_018_20200123.pdf
Treść projektu: Bd_p20_018_20200121.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_018a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_018a_20200127.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_018a2_20200129.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_018a2_20200129.doc
Numer roboczy: 18