03.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Górniczej 42 i Górniczej bez numeru
Numer: 79/2020
Treść projektu (skan): ZNN_p20_079_20200403.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_079_20200403.doc
Numer roboczy: 79