Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

240/2020
Data: 16.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_240_20201020.pdf
Treść projektu: Ed_p20_240_20201020.doc
239/2020
Data: 13.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p20_239_20201014.pdf
Treść projektu: BAM_p20_239_20201014.doc
238/2020
Data: 12.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p20_238_20201013.pdf
Treść projektu: Bd_p20_238_20201013.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_238a_20201014.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_238a_20201014.doc
237/2020
Data: 09.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/972/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_237_20201009.pdf
Treść projektu: MPU_p20_237_20201009.doc
236/2020
Data: 07.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu „Tranzycja miast w kierunku powszechnego zastosowania Rozwiązań Opartych na Przyrodzie (NBS) dla poprawy zarządzania zasobami wodnymi” finansowanego ze środków programu wspólnotowego Horyzont 2020
Treść projektu (skan): KS_p20_236_20201009.pdf
Treść projektu: KS_p20_236_20201009.doc
235/2020
Data: 07.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p20_235_20201007.pdf
Treść projektu: Fn_p20_235_20201007.doc
234/2020
Data: 05.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): WBd_p20_234_skan_20201006.pdf
Treść projektu: WBd_p20_234_edyt_20201006.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_234a_20201013.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_234a_edyt_20201013.pdf
233/2020
Data: 05.10.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): WBd_p20_233_20201006.pdf
Treść projektu: WBd_p20_233_20201006.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_233a_20201013.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_233a_20201013.doc
232/2020
Data: 15.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika Pamięci Tramwajarzy Łódzkich 1939-1945
Treść projektu (skan): ZIM_p20_232_20200915.pdf
Treść projektu: ZIM_p20_232_20200915.doc
231/2020
Data: 15.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan): MOPS_p20_231_20200915.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_231_20200915.doc
230/2020
Data: 11.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Województwem Łódzkim
Treść projektu (skan): ZIM_p20_230_20200914.pdf
Treść projektu: ZIM_p20_230_20200914.doc
229/2020
Data: 11.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść projektu (skan): ZNN_p20_229_20200914.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_229_20200914.doc
228/2020
Data: 09.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury
Treść projektu (skan): Kul_p20_228_20200909.pdf
Treść projektu: Kul_p20_228_20200909.doc
227/2020
Data: 07.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_227_20200907.pdf
Treść projektu: Bd_p20_227_edyt_20200907.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_227a_20200915.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_227a_edyt_20200915.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_227a2_20200915.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_227a2_edyt_20200915.pdf
226/2020
Data: 07.09.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_226_20200907.pdf
Treść projektu: Bd_p20_226_20200907.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_226a_20200915.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_226a_20200915.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_226a2_20200915.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_226a2_20200915.doc
222/2020
Data: 25.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Treść projektu (skan): KS_p20_222_20200825.pdf
Treść projektu: KS_p20_222_20200825.doc
221/2020
Data: 21.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu „Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards social equity, health and wellbeing – NATURAL” finansowanego ze środków programu wspólnotowego Horyzont 2020
Treść projektu (skan): KS_p20_221_20200824.pdf
Treść projektu: KS_p20_221_20200824.doc
220/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 9 - Domowi Międzypokoleniowemu Bednarska w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_220_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_220_20200825.doc
219/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 7 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_219_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_219_20200825.doc
218/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_218_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_218_20200825.doc
217/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_217_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_217_20200825.doc
216/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_216_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_216_20200825.doc
215/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_215_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_215_20200825.doc
214/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_214_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_214_20200825.doc
213/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 5 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 16 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): MOPS_p20_213_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_213_20200825.doc
212/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 15 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): MOPS_p20_212_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_212_20200825.doc
211/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): MOPS_p20_211_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_211_20200825.doc
210/2020
Data: 20.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach Centrum Administracyjne Nr 1 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 10 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): MOPS_p20_210_20200821.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_210_20200825.doc
209/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zygmunta 116 oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_209_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_209_20200818.doc
208/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 1
Treść projektu (skan): ZNN_p20_208_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_208_20200818.doc
207/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Strykowskiej 197 oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_207_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_207_20200818.doc
206/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej bez numeru oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_206_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_206_20200818.doc
205/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gotyckiej 13 oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_205_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_205_20200818.doc
204/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Bławatnej 19/21 i Bławatnej bez numeru oraz na odstąpienie od ich zbycia w drodze przetargu
Treść projektu (skan): ZNN_p20_204_20200818.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_204_20200818.doc
203/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 1 w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_203_20200819.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_203_20200819.doc
202/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach Centrum Administracyjne Nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 13 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom
Treść projektu (skan): MOPS_p20_202_20200819.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_202_20200819.doc
201/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie likwidacji centrów administracyjnych oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): MOPS_p20_201_20200819.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_201_20200819.doc
200/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2020/2021
Treść projektu (skan): Ed_p20_200_20200819.pdf
Treść projektu: Ed_p20_200_20200819.doc
199/2020
Data: 18.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza
Treść projektu (skan): MPU_p20_199_20200914.pdf
Treść projektu: MPU_p20_199_20200914.doc
198/2020
Data: 17.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_198_20200818.pdf
Treść projektu: Bd_p20_198_edyt_20200818.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_198a_20200824.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_198a_edyt_2020824.pdf
197/2020
Data: 17.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_197_20200818.pdf
Treść projektu: Bd_p20_197_20200818.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_197a_20200824.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_197a_20200824.doc
195/2020
Data: 07.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_195_20200807.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_195_20200807.doc
194/2020
Data: 07.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Gdańskiej, kpt. pil. Franciszka Żwirki, Radwańskiej i Stefana Żeromskiego
Treść projektu (skan): MPU_p20_194_20200811.pdf
Treść projektu: MPU_p20_194_20200811.doc
193/2020
Data: 07.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic kpt. pil. Franciszka Żwirki i Gdańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p20_193_20200811.pdf
Treść projektu: MPU_p20_193_20200811.doc
189/2020
Data: 24.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
Treść projektu (skan): Ed_p20_189_20200724.pdf
Treść projektu: Ed_p20_189_20200724.doc
188/2020
Data: 24.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Gminie Aleksandrów Łódzki wykonywania zadań publicznych polegających na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Treść projektu (skan): GK_p20_188_20200819.pdf
Treść projektu: GK_p20_188_20200819.doc
187/2020
Data: 24.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Aleksandrów Łódzki w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę
Treść projektu (skan): GK_p20_187_20200819.pdf
Treść projektu: GK_p20_187_20200819.doc
186/2020
Data: 24.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łódź przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Łódź
Treść projektu (skan): GK_p20_186_20200819.pdf
Treść projektu: GK_p20_186_20200819.doc
184/2020
Data: 08.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Treść projektu (skan): KS_p20_184_2_20200714.pdf
Treść projektu: KS_p20_184_2_20200709.doc
183/2020
Data: 03.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Treść projektu (skan): KS_p20_183_20200703.pdf
Treść projektu: KS_p20_183_20200703.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 45313

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony