Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

195/2020
Data: 07.08.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_195_20200807.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_195_20200807.doc
189/2020
Data: 24.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
Treść projektu (skan): Ed_p20_189_20200724.pdf
Treść projektu: Ed_p20_189_20200724.doc
184/2020
Data: 08.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
Treść projektu (skan): KS_p20_184_2_20200714.pdf
Treść projektu: KS_p20_184_2_20200709.doc
183/2020
Data: 03.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Treść projektu (skan): KS_p20_183_20200703.pdf
Treść projektu: KS_p20_183_20200703.doc
182/2020
Data: 03.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_182_20200703.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_182_20200703.doc
181/2020
Data: 03.07.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść projektu (skan): Ed_p20_181_20200703.pdf
Treść projektu: Ed_p20_181_20200703.doc
179/2020
Data: 29.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_179_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_179_20200630.doc
178/2020
Data: 29.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_178_skan_20200629.pdf
Treść projektu: Bd_p20_178_edyt_20200629.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_178a_20200706.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_178a_edyt_20200706.pdf
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_178_a2_20200707.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_178_a2_edyt_20200707.pdf
177/2020
Data: 29.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_177_20200629.pdf
Treść projektu: Bd_p20_177_20200629.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_177a_20200706.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_177a_20200706.doc
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p20_177_a2_20200707.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p20_177_a2_20200707.doc
176/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Listopadowej 37
Treść projektu (skan): ZNN_p20_176_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_176_20200630.doc
175/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_175_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_175_20200630.doc
174/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_174_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_174_20200630.doc
173/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Budziszyńskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_173_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_173_20200630.doc
172/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 112-112A i ul. Teodora bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_172_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_172_20200630.doc
171/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 46
Treść projektu (skan): ZNN_p20_171_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_171_20200630.doc
170/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_170_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_170_20200630.doc
169/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wersalskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_169_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_169_20200630.doc
168/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 35 i Wersalskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_168_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_168_20200630.doc
167/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p20_167_20200629.pdf
Treść projektu: ZDiT_p20_167_20200629.doc
166/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): RiM_p20_166_20200629.pdf
Treść projektu: RiM_p20_166_20200629.doc
165/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Lucjana Rydla 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 15L i 17A
Treść projektu (skan): DM_p20_165_20200629.pdf
Treść projektu: DM_p20_165_20200629.doc
164/2020
Data: 26.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_164_20200629.pdf
Treść projektu: MPU_p20_164_20200629.doc
163/2020
Data: 24.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p20_163_20200629.pdf
Treść projektu: DM_p20_163_20200625.doc
162/2020
Data: 24.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wskazania Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego
Treść projektu (skan): ZZM_p20_162_20200701.pdf
Treść projektu: ZZM_p20_162_20200701.doc
161/2020
Data: 22.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej
Treść projektu (skan): GK_p20_161_20200622.pdf
Treść projektu: GK_p20_161_20200622.doc
159/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz
Treść projektu (skan): MPU_p20_159_20200616.pdf
Treść projektu: MPU_p20_159_20200616.doc
158/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów
Treść projektu (skan): MPU_p20_158_20200616.pdf
Treść projektu: MPU_p20_158_20200616.doc
157/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98, 100 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. Konstytucyjnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_157_20200616.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_157_20200616.doc
157/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98, 100 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. Konstytucyjnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_157_20200630.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_157_20200630.doc
156/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pustynnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_156_20200616.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_156_20200616.doc
155/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu
Treść projektu (skan): Ed_p20_155_20200618.pdf
Treść projektu: Ed_p20_155_20200618.doc
154/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p20_154_20200618.pdf
Treść projektu: Ed_p20_154_20200618.doc
153/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Ed_p20_153_20200618.pdf
Treść projektu: Ed_p20_153_20200618.doc
152/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów
Treść projektu (skan): Ed_p20_152_20200618.pdf
Treść projektu: Ed_p20_152_20200618.doc
151/2020
Data: 15.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_151_20200617.pdf
Treść projektu: Ed_p20_151_20200617.doc
142/2020
Data: 12.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw grypie w Łodzi dla osób w wieku 65 lat i więcej
Treść projektu (skan): ZSS_p20_142_20200615.pdf
Treść projektu: ZSS_p20_142_20200615.doc
141/2020
Data: 10.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_141_20200612.pdf
Treść projektu: Bd_p20_141_edyt_20200612.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_141a_20200622.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_141a_edyt_20200622.pdf
140/2020
Data: 10.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_140_20200612.pdf
Treść projektu: Bd_p20_140_20200612.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_140a_20200622.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_140a_20200622.doc
139/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_139_20200612.pdf
Treść projektu: MPU_p20_139_20200612.doc
138/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Rokicińskiej i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p20_138_20200612.pdf
Treść projektu: MPU_p20_138_20200612.doc
137/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p20_137_20200610.pdf
Treść projektu: MPU_p20_137_20200610.doc
136/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p20_136_20200612.pdf
Treść projektu: MPU_p20_136_20200610.doc
135/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej 41
Treść projektu (skan): ZNN_p20_135_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_135_20200609.doc
134/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Szczecińskiej 106 i 108 oraz Skibowej 4
Treść projektu (skan): ZNN_p20_134_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_134_20200609.doc
133/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydmowej 19
Treść projektu (skan): ZNN_p20_133_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_133_20200609.doc
132/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wydawniczej 19 i Wydawniczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_132_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_132_20200609.doc
131/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 47
Treść projektu (skan): ZNN_p20_131_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_131_20200609.doc
130/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 2/4
Treść projektu (skan): ZNN_p20_130_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_130_20200609.doc
129/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Heleny 3/5 i 7
Treść projektu (skan): ZNN_p20_129_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_129_20200609.doc
128/2020
Data: 05.06.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Moryca Welta bez numeru, Janowskiej bez numeru i Transmisyjnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_128_20200609.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_128_20200609.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 42854

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony