Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

BRM nr 14/2021
Data: 20.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): p21_014r_20210121.pdf
Treść projektu: p21_014r_20210121.doc
BRM nr 12/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zaniechania likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Treść projektu (skan): p21_012r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_012r_20210119.doc
11/2021
Data: 21.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p21_011_20210121.pdf
Treść projektu: GK_p21_011_20210121.doc
Autopoprawka (skan): GK_p21_011a_20210125.pdf
Autopoprawka: GK_p21_011a_20210125.doc
BRM nr 11/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku w sprawie ochrony terenów zielonych pomiędzy ul. Wycieczkową a ul. Centralną
Treść projektu (skan): p21_011r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_011r_20210120.doc
10/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego
Treść projektu (skan): BAM_p21_010_20210118.pdf
Treść projektu: BAM_p21_010_20210118.doc
BRM nr 10/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku w sprawie sprzedaży terenów zielonych położonych w Andrzejowie
Treść projektu (skan): p21_010r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_010r_20210120.doc
BRM nr 9/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji w sprawie sprzedaży terenów zielonych położonych w Andrzejowie
Treść projektu (skan): p21_009r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_009r_20210120.doc
9/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p21_009_20210118.pdf
Treść projektu: MPU_p21_009_20210118.doc
8/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława Warneńczyka
Treść projektu (skan): MPU_p21_008_20210118.pdf
Treść projektu: MPU_p21_008_20210118.doc
BRM nr 8/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji w sprawie ochrony terenów zielonych pomiędzy ul. Wycieczkową a ul. Centralną
Treść projektu (skan): p21_008r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_008r_20210120.doc
7/2021
Data: 15.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2021”
Treść projektu (skan): OSR_p21_007_20210122.pdf
Treść projektu: OSR_p21_007_20210122.doc
BRM nr 7/2021
Data: 19.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Treść projektu (skan): p21_007r_20210120.pdf
Treść projektu: p21_007r_20210120.doc
6/2021
Data: 14.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): GK_p21_006_20210114.pdf
Treść projektu: GK_p21_006_20210114.doc
BRM nr 5/2021
Data: 14.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p21_005r_20210119.pdf
Treść projektu: p21_005r_20210119.doc
5/2021
Data: 13.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko w sprawie pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść projektu (skan): BNW_p21_005_20210114.pdf
Treść projektu: BNW_p21_005_20210114.doc
BRM nr 4/2021
Data: 14.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi BSG Spółki z o.o. na działania Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
Treść projektu (skan): p21_004r_20210119.pdf
Treść projektu: p21_004r_20210119.doc
4/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie
Treść projektu (skan): DM_p21_004_20210111.pdf
Treść projektu: DM_p21_004_20210111.doc
3/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Treść projektu (skan): PUP_p21_003_20210111.pdf
Treść projektu: PUP_p21_003_20210111.doc
BRM nr 3/2021
Data: 14.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi
Treść projektu (skan): p21_003r_20210119.pdf
Treść projektu: p21_003r_20210119.doc
2/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p21_002_20210111.pdf
Treść projektu: Ed_p21_002_20210111.doc
1/2021
Data: 08.01.2021
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2021 r.
Treść projektu (skan): Spt_p21_001_20210111.pdf
Treść projektu: Spt_p21_001_20210111.doc


Metryka strony i historia zmian