Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

125/2020
Data: 28.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): BGM_p20_125_20200528.pdf
Treść projektu: BGM_p20_125_20200528.doc
123/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_123_skan_20200525.pdf
Treść projektu: Bd_p20_123_edyt_20200525.pdf
122/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_122_20200525.pdf
Treść projektu: Bd_p20_122_20200525.doc
121/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BAM_p20_121_skan_20200525.pdf
Treść projektu: BAM_p20_121_edyt_20200525.pdf
120/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_120_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_120_20200526.doc
119/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_119_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_119_20200526.doc
118/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_118_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_118_20200526.doc
117/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zuchów 4
Treść projektu (skan): ZNN_p20_117_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_117_20200526.doc
116/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_116_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_116_20200526.doc
115/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_115_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_115_20200526.doc
114/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): ZNN_p20_114_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_114_20200526.doc
113/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego
Treść projektu (skan): ZNN_p20_113_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_113_20200526.doc
112/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_112_20200526.pdf
Treść projektu: Ed_p20_112_20200526.doc
111/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p20_111_20200526.pdf
Treść projektu: Ed_p20_111_20200526.doc
110/2020
Data: 25.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS współfinansowanego ze Środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020
Treść projektu (skan): BR_p20_110_20200525.pdf
Treść projektu: BR_p20_110_20200525.doc
108/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 49
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_108_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_108_20200505.doc
107/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu oraz obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 18
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_107_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_107_20200505.doc
106/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_106_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_106_20200505.doc
105/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_105_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_105_20200505.doc
104/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 30 i 32
Treść projektu (skan): ZNN_p20_104_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_104_20200526.doc
103/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łąkowej bez numeru
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_103_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_103_20200505.doc
102/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 88
Treść projektu (skan): WZiNN_p20_102_20200505.pdf
Treść projektu: WZiNN_p20_102_20200505.doc
101/2020
Data: 04.05.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p20_101_20200511.pdf
Treść projektu: MOPS_p20_101_20200506.doc
99/2020
Data: 30.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048
Treść projektu (skan): Bd_p20_099_20200430.pdf
Treść projektu: Bd_p20_099_edyt_20200430.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_099a_skan_20200511.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_099a_edyt_20200511.pdf
98/2020
Data: 30.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_098_20200430.pdf
Treść projektu: Bd_p20_098_20200430.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_098a_20200511.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_098a_20200511.doc
96/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p20_096_20200505.pdf
Treść projektu: Kul_p20_096_20200505.doc
95/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p20_095_20200505.pdf
Treść projektu: Kul_p20_095_20200505.doc
94/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Siewnej 13B
Treść projektu (skan): ZNN_p20_094_20200430.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_094_20200430.doc
93/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 233 i Wólczańskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_093_20200430.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_093_20200430.doc
92/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ekologicznej 6 i Ekologicznej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_092_20200429.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_092_20200429.doc
91/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Czechosłowackiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_091_20200429.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_091_20200429.doc
90/2020
Data: 24.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowej 23
Treść projektu (skan): ZNN_p20_090_20200429.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_090_20200507.doc
89/2020
Data: 16.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15A
Treść projektu (skan): ZNN_p20_089_20200430.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_089_20200430.doc
88/2020
Data: 16.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235, 253 i Piotrkowskiej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_088_20200526.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_088_20200526.doc
87/2020
Data: 10.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Kościuszki 42 i ulicach Wschodniej 62, 64, 67 i Tuwima bez numeru, jako wkładu własnego Miasta Łodzi do przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Treść projektu (skan): ZPr_p20_087_20200414.pdf
Treść projektu: ZPr_p20_087_20200414.doc
85/2020
Data: 10.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 do Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5
Treść projektu (skan): WEd_p20_085_20200410.pdf
Treść projektu: WEd_p20_085_20200410.doc
84/2020
Data: 10.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 i nadania statutu
Treść projektu (skan): WEd_p20_084_20200410.pdf
Treść projektu: WEd_p20_084_20200410.doc
83/2020
Data: 10.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 i nadania statutu
Treść projektu (skan): WEd_p20_083_20200410.pdf
Treść projektu: WEd_p20_083_20200410.doc
82/2020
Data: 08.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
Treść projektu (skan): WZiSS_p20_082_20200409.pdf
Treść projektu: WZiSS_p20_082_20200409.doc
81/2020
Data: 03.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Treść projektu (skan): Bd_p20_081_20200403.pdf
Treść projektu: Bd_p20_081_edyt_20200403.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_081a_20200414.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_081a_edyt_20200414.pdf
80/2020
Data: 03.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok
Treść projektu (skan): Bd_p20_080_20200403.pdf
Treść projektu: Bd_p20_080_20200403.doc
Autopoprawka (skan): Bd_p20_080a_20200414.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_080a_20200414.doc
79/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Górniczej 42 i Górniczej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_079_20200403.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_079_20200403.doc
78/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_078_20200430.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_078_20200430.doc
77/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 21
Treść projektu (skan): ZNN_p20_077_20200403.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_077_20200403.doc
76/2020
Data: 02.04.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wierzbowej 37/39
Treść projektu (skan): ZNN_p20_076_20200430.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_076_20200430.doc
72/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy alei Adama Mickiewicza bez numeru i ulicy Stefana Żeromskiego bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p20_072_20200331.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_072_20200331.doc
71/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej 42C
Treść projektu (skan): ZNN_p20_071_20200331.pdf
Treść projektu: ZNN_p20_071_20200331.doc
70/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p20_070_20200331.pdf
Treść projektu: Kul_p20_070_20200331.doc
69/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powierzenia Widzewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu budownictwa mieszkaniowego na wynajem
Treść projektu (skan): BGM_p20_069_20200330.pdf
Treść projektu: BGM_p20_069_20200330.doc
68/2020
Data: 27.03.2020
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 do Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkej 2
Treść projektu (skan): Ed_p20_068_20200402.pdf
Treść projektu: Ed_p20_068_20200402.doc


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (07.01.2019 09:30)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 09:54)

Ilość odwiedzin: 39382

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.09.2019 10:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 10:00 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:39 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
07.01.2019 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 09:30 Tomasz Wilk Utworzenie strony