Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

Wykaz obejmuje projekty uchwał Rady Miejskiej skierowane pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi

298/2023
Data: 29.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
Treść projektu (skan): BAM_p23_298_20231130.pdf
Treść projektu: BAM_p23_298_20231130.docx
297/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis
Treść projektu (skan): Fn_p23_297_20231129.pdf
Treść projektu: Fn_p23_297_20231129.docx
296/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis
Treść projektu (skan): Fn_p23_296_20231129.pdf
Treść projektu: Fn_p23_296_20231129.docx
295/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lub oddawaniu w użytkowanie wieczyste niektórych nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): ZNN_p23_295_20231129.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_295_20231129.docx
294/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łodzi oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych i warunków sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych
Treść projektu (skan): ZNN_p23_294_20231129.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_294_20231129.docx
293/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 18 oraz udziału w gruncie, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wschodniej 69
Treść projektu (skan): ZNN_p23_293_20231129.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_293_20231129.doc
292/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Rąbieńskiej, Podchorążych i Złotno
Treść projektu (skan): MPU_p23_292_20231129.pdf
Treść projektu: MPU_p23_292_20231129.docx
291/2023
Data: 28.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Zimna Woda na odcinku pomiędzy ulicami: Czcibora i Szczecińską
Treść projektu (skan): MPU_p23_291_20231128.pdf
Treść projektu: MPU_p23_291_20231128.docx
290/2023
Data: 27.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_290_20231127.pdf
Treść projektu: Bd_p23_290_20231127.docx
289/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych ich najemcom i dzierżawcom
Treść projektu (skan): ZNN_p23_289_20231127.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_289_20231127.doc
288/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 5U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139
Treść projektu (skan): ZNN_p23_288_20231128.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_288_20231128.doc
287/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_287_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_287_edyt_20231127.pdf
286/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_286_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_286_edyt_20231127.pdf
285/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_285_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_285_edyt_20231127.pdf
284/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_284_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_284_edyt_20231127.pdf
283/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_283_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_283_edyt_20231127.pdf
282/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022
Treść projektu (skan): ZSS_p23_282_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_282_edyt_20231127.pdf
281/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi na lata 2023-2025”
Treść projektu (skan): ZSS_p23_281_20231127.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_281_edyt_20231127.pdf
280/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rojnej, Szczecińskiej i Zadraż
Treść projektu (skan): MPU_p23_280_20231127.pdf
Treść projektu: MPU_p23_280_20231127.docx
279/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Ziemiańskiej i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p23_279_20231127.pdf
Treść projektu: MPU_p23_279_20231127.docx
278/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, Iglastej, Jugosłowiańskiej i Popielarni
Treść projektu (skan): MPU_p23_278_20231127.pdf
Treść projektu: MPU_p23_278_20231127.docx
277/2023
Data: 24.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Gościniec do granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p23_277_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_277_20231124.docx
276/2023
Data: 23.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Sanitariuszek, drogi ekspresowej S-14 oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p23_276_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_276_20231124.docx
275/2023
Data: 23.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Mozaikowej, Ziemiańskiej i Kolumny
Treść projektu (skan): MPU_p23_275_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_275_20231124.docx
274/2023
Data: 23.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Gminnej i Ziemiańskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_274_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_274_20231124.docx
273/2023
Data: 23.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadkowej i Bruzdowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_273_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_273_20231124.docx
272/2023
Data: 22.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Złotno, Jagodnica i Huta Jagodnica oraz zachodniej granicy miasta Łodzi
Treść projektu (skan): MPU_p23_272_20231124.pdf
Treść projektu: MPU_p23_272_20231124.docx
271/2023
Data: 20.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_271_20231120.pdf
Treść projektu: Bd_p23_271_edyt_20231120.pdf
270/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr „Pinokio” w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_270_20231121.pdf
Treść projektu: Kul_p23_270_20231121.docx
269/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p23_269_20231120.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_269_20231120.docx
268/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Treść projektu (skan): ZSS_p23_268_20231120.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_268_20231120.docx
267/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_267_20231117.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_267_20231117.docx
266/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_266_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_266_20231123.docx
265/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_265_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_265_20231123.docx
264/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_264_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_264_20231123.docx
263/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_263_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_263_20231123.docx
262/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_262_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_262_20231123.docx
261/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_261_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_261_20231123.docx
260/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_260_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_260_20231123.docx
259/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_259_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_259_20231123.docx
258/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_258_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_258_20231123.docx
257/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_257_20231123.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_257_20231123.docx
256/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych
Treść projektu (skan): CUW_p23_256_20231121.pdf
Treść projektu: CUW_p23_256_20231121.docx
255/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść projektu (skan): MOPS_p23_255_20231122.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_255_20231122.docx
254/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Technicznej bez numeru
Treść projektu (skan): ZNN_p23_254_20231122.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_254_20231122.docx
253/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy skwer im. Lecha Kunki
Treść projektu (skan): ZZM_p23_253_20231120.pdf
Treść projektu: ZZM_p23_253_20231120.docx
252/2023
Data: 17.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 94 w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9
Treść projektu (skan): Ed_p23_252_20231121.pdf
Treść projektu: Ed_p23_252_20231121.docx
251/2023
Data: 10.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki
Treść projektu (skan): MPU_p23_251_20231113.pdf
Treść projektu: MPU_p23_251_20231113.docx
250/2023
Data: 10.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024–2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_250_20231115a.pdf
Treść projektu: Bd_p23_250_edyt_20231115a.pdf
249/2023
Data: 10.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_249_20231115.pdf
Treść projektu: Bd_p23_249_edyt_20231115.pdf
248/2023
Data: 10.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_248_20231113.pdf
Treść projektu: Bd_p23_248_20231113.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_248a_20231120.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_248a_20231120.docx
247/2023
Data: 03.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi zaliczanych do sektora finansów publicznych
Treść projektu (skan): Inf_p23_247_20231116.pdf
Treść projektu: Inf_p23_247_20231116.docx
246/2023
Data: 03.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2024 roku
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_246_20231106.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_246_20231106.docx
245/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_245_20231031.pdf
Treść projektu: Bd_p23_245_20231031.docx
244/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Treść projektu (skan): Bd_p23_244_20231031.pdf
Treść projektu: Bd_p23_244_20231031.docx
243/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_243_20231031.pdf
Treść projektu: Bd_p23_243_20231031.docx
242/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_242_20231031.pdf
Treść projektu: Bd_p23_242_edyt_20231031.pdf
241/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_241_20231031.pdf
Treść projektu: Bd_p23_241_20231031.docx
240/2023
Data: 31.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Warszawskiej, Centralnej, Góralskiej i Tęczowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_240_20231102.pdf
Treść projektu: MPU_p23_240_20231102.docx
239/2023
Data: 30.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
Treść projektu (skan): ZNN_p23_239_20231031.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_239_20231031.docx
238/2023
Data: 23.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i nadania jej statutu
Treść projektu (skan): CUWDPS_p23_238_20231023.pdf
Treść projektu: CUWDPS_p23_238_20231023.docx
237/2023
Data: 23.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2023 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): PUP_p23_237_20231023.pdf
Treść projektu: PUP_p23_237_20231023.docx
236/2023
Data: 20.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść projektu (skan): Fn_p23_236_20231023.pdf
Treść projektu: Fn_p23_236_20231023.docx
235/2023
Data: 12.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic Henryka Sienkiewicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza
Treść projektu (skan): MPU_p23_235_20231013.pdf
Treść projektu: MPU_p23_235_20231013.docx
234/2023
Data: 12.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1
Treść projektu (skan): MPU_p23_234_20231018.pdf
Treść projektu: MPU_p23_234_20231018.docx
233/2023
Data: 10.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Miasto Łódź wniosków w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie projektów pn. „Rozwój błękitno-zielonej sieci – Dolina Sokołówki” i „Odbetonowanie terenów miejskich” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Treść projektu (skan): KS_p23_233_20231011.pdf
Treść projektu: KS_p23_233_20231011.docx
231/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_231_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_231_20231006.docx
230/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_230_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_230_20231006.docx
229/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_229_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_229_20231006.docx
228/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_228_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_228_20231006.docx
227/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_227_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_227_20231006.docx
226/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_226_20231006.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_226_20231006.docx
225/2023
Data: 02.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_225_20231002.pdf
Treść projektu: Bd_p23_225_edyt_20231002.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_225a_20231009.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_225a_edyt_20231010.pdf
224/2023
Data: 02.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_224_20231002.pdf
Treść projektu: Bd_p23_224_20231002.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_224a_20231006.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_224a_20231006.docx
223/2023
Data: 29.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”
Treść projektu (skan): ZSS_p23_223_20231002.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_223_edyt_20231002.pdf
221/2023
Data: 29.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 17 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Łódzkich Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
Treść projektu (skan): BNW_p23_221_20231004.pdf
Treść projektu: BNW_p23_221_20231003.docx
220/2023
Data: 29.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7
Treść projektu (skan): ZNN_p23_220_20231002.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_220_20231002.docx
219/2023
Data: 29.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Rydzowej 26
Treść projektu (skan): ZNN_p23_219_20231002.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_219_20231002.doc
218/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Treść projektu (skan): DM_p23_218_20230926.pdf
Treść projektu: DM_p23_218_20230926.doc
217/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_217_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_217_20230927.docx
216/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_216_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_216_20230927.docx
215/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_215_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_215_20230927.docx
214/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_214_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_214_20230927.docx
213/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_213_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_213_20230927.docx
212/2023
Data: 25.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_212_20230927.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_212_20230927.docx
BRM nr 211/2023
Data: 22.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_211_20231122.pdf
Treść projektu: BRM_p23_211_20231122.docx
210/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p23_210_20230928.pdf
Treść projektu: MPU_p23_210_20230928.docx
BRM nr 209/2023
Data: 15.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących uregulowania użytkowania i parkowania hulajnóg elektrycznych wypożyczanych komercyjnie na terenie miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_209_20231116.pdf
Treść projektu: BRM_p23_209_20231120.docx
209/2023
Data: 20.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Rymanowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_209_20230920.pdf
Treść projektu: MPU_p23_209_20230920.docx
208/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie realizowanego przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej – etap Mechaniczne Oko” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
Treść projektu (skan): Kul_p23_208_20230918.pdf
Treść projektu: Kul_p23_208_20230918.docx
BRM nr 208/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_208_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_208_20231120.docx
BRM nr 207/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_207_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_207_20231120.docx
207/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 22 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Walerego Wróblewskiego 33
Treść projektu (skan): DM_p23_207_20230915.pdf
Treść projektu: DM_p23_207_20230915.docx
206/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości i nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 57 i Obywatelskiej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_206_20230915.pdf
Treść projektu: DM_p23_206_20230915.docx
BRM nr 206/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_206_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_206_20231120.docx
BRM nr 205/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_205_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_205_20231120.docx
205/2023
Data: 15.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_205_20231018.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_205_20231018.docx
Autopoprawka (skan): ZDiT_p23_205a_20231018.pdf
Autopoprawka: ZDiT_p23_205a_20231018.doc
BRM nr 204/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_204_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_204_20231120.docx
204/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_204_20230912.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_204_20230912.docx
BRM nr 203/2023
Data: 14.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_203_20231120.pdf
Treść projektu: BRM_p23_203_20231120.docx
203/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) prawa własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Przemysłowej bez numeru i Spornej 82/84
Treść projektu (skan): ZNN_p23_203_20230912.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_203_20230912.docx
BRM nr 202/2023
Data: 08.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_202_20231108.pdf
Treść projektu: BRM_p23_202_20231108.doc
202/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali użytkowych o numerach: 1U, 2U, 3U/4U i 5U, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi na terenie nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 27A
Treść projektu (skan): ZNN_p23_202_20230912.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_202_20230912.docx
BRM nr 202/2023
Data: 08.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_202_20231108.pdf
Treść projektu: BRM_p23_202_20231108.doc
201/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_201_20230911.pdf
Treść projektu: Bd_p23_201_edyt_20230911.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_201a_20230918.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_201a_edyt_20230918.pdf
BRM nr 200/2023
Data: 02.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały - stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie licznego udziału łodzian w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 r.
Treść projektu (skan): BRM_p23_200_20231102.pdf
Treść projektu: BRM_p23_200_20231102.docx
200/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_200_20230911.pdf
Treść projektu: Bd_p23_200_20230911.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_200a_20230918.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_200a_20230918.docx
Autopoprawka nr 2 (skan): Bd_p23_200_a2_20230919.pdf
Autopoprawka nr 2: Bd_p23_200_a2_20230919.docx
199/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Tymienieckiego 17, 19, 25 i Tymienieckiego bez numeru, Kilińskiego 190 i Kilińskiego bez numeru i Milionowej bez numeru oraz w Parku im. Jana Kilińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_199_20230911.pdf
Treść projektu: BAr_p23_199_20230911.docx
BRM nr 199/2023
Data: 24.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_199_20231102.pdf
Treść projektu: BRM_p23_199_20231106.docx
198/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Tymienieckiego 17, 19, 25 i Tymienieckiego bez numeru, Kilińskiego 190 i Kilińskiego bez numeru i Milionowej bez numeru oraz w Parku im. Jana Kilińskiego w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_198_20230911.pdf
Treść projektu: BAr_p23_198_20230911.docx
BRM nr 198/2023
Data: 24.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_198_20231102.pdf
Treść projektu: BRM_p23_198_20231106.docx
BRM nr 197/2023
Data: 24.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku o zmianę uchwały Nr LXXIII/2192/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_197_20231102.pdf
Treść projektu: BRM_p23_197_20231106.docx
197/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Treść projektu (skan): ZDiT_p23_197_20230908.pdf
Treść projektu: ZDiT_p23_197_20230908.docx
BRM nr 196/2023
Data: 07.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy Aleja Dbam o Zdrowie
Treść projektu (skan): BRM_p23_196_20231108.pdf
Treść projektu: BRM_p23_196_20231108.docx
195/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki sektorowej w obszarze zdrowia miasta Łodzi 2030+”
Treść projektu (skan): ZSS_p23_195_20230911.pdf
Treść projektu: ZSS_p23_195_edyt_20230911.pdf
BRM nr 195/2023
Data: 07.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Padokowa
Treść projektu (skan): BRM_p23_195_20231108.pdf
Treść projektu: BRM_p23_195_20231108.docx
BRM nr 194/2023
Data: 11.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_194_20231011.pdf
Treść projektu: BRM_p23_194_20231011.doc
194/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_194_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_194_20230919.docx
BRM nr 193/2023
Data: 21.11.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Rodziny Stokowskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_193_20231124.pdf
Treść projektu: BRM_p23_193_20231124.docx
193/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_193_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_193_20230919.docx
192/2023
Data: 08.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_192_20230919.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_192_20230919.docx
BRM nr 191/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_191_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_191_20231006.docx
191/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść projektu (skan): MOPS_p23_191_20230829.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_191_20230829.docx
BRM nr 190/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_190_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_190_20231006.docx
190/2023
Data: 29.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p23_190_20230829.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_190_20230829.docx
BRM nr 189/2023
Data: 06.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_189_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_189_20231006.docx
189/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Składowej 14, 16/18, 20/24, 26/28 i Składowej bez numeru oraz Polskiej Organizacji Wojskowej 42 i Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_189_20230828.pdf
Treść projektu: BAr_p23_189_20230828.docx
188/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicach: Składowej 14, 16/18, 20/24, 26/28 i Składowej bez numeru oraz Polskiej Organizacji Wojskowej 42 i Polskiej Organizacji Wojskowej bez numeru w Łodzi
Treść projektu (skan): BAr_p23_188_20230828.pdf
Treść projektu: BAr_p23_188_20230828.docx
BRM nr 188/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_188_20231006.docx
Treść projektu: BRM_p23_188_20231006.pdf
187/2023
Data: 22.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2023 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi
Treść projektu (skan): MOPS_p23_187_20230823.pdf
Treść projektu: MOPS_p23_187_20230823.docx
BRM nr 187/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
Treść projektu (skan): BRM_p23_187_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_187_20231006.docx
186/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego
Treść projektu (skan): Bd_p23_186_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_186_20230822.docx
BRM nr 186/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_186_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_186_20231006.docx
BRM nr 185/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_185_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_185_20231006.docx
185/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi
Treść projektu (skan): Bd_p23_185_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_185_20230822.docx
BRM nr 184/2023
Data: 03.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wniosku p. (...) o zmianę uchwały Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania
Treść projektu (skan): BRM_p23_184_20231006.pdf
Treść projektu: BRM_p23_184_20231006.docx
184/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050
Treść projektu (skan): Bd_p23_184_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_184_edyt_20230822.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p23_184a_20230828.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_184a_edyt_20230828.pdf
183/2023
Data: 21.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok
Treść projektu (skan): Bd_p23_183_20230822.pdf
Treść projektu: Bd_p23_183_20230822.docx
Autopoprawka (skan): Bd_p23_183a_20230828.pdf
Autopoprawka: Bd_p23_183a_20230828.docx
BRM nr 183/2023
Data: 10.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Art Park Emilie Benes-Brzezinski
Treść projektu (skan): BRM_p23_183_20231010.pdf
Treść projektu: BRM_p23_183_20231010.docx
182/2023
Data: 16.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Treść projektu (skan): Kul_p23_182_20230816.pdf
Treść projektu: Kul_p23_182_20230816.docx
BRM nr 182/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_182_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_182_20231004.doc
181/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu fabrycznego Edwarda Ramischa, położonej w rejonie ulic: Milionowej, Słowiańskiej i Senatorskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_181_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_181_20230816.docx
BRM nr 181/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_181_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_181_20231004.doc
BRM nr 180/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wyłączeniem orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_180_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_180_20231004.doc
180/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Tramwajowej i Wierzbowej
Treść projektu (skan): MPU_p23_180_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_180_20230816.docx
179/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej
Treść projektu (skan): MPU_p23_179_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_179_20230816.docx
BRM nr 179/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_179_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_179_20231004.doc
BRM nr 178/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_178_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_178_20231004.doc
178/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Frezjowej i Kosodrzewiny
Treść projektu (skan): MPU_p23_178_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_178_20230814.docx
177/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego
Treść projektu (skan): MPU_p23_177_20230817.pdf
Treść projektu: MPU_p23_177_20230817.docx
BRM nr 177/2023
Data: 04.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Treść projektu (skan): BRM_p23_177_20231004.pdf
Treść projektu: BRM_p23_177_20231004.doc
176/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta
Treść projektu (skan): MPU_p23_176_20230816.pdf
Treść projektu: MPU_p23_176_20230816.docx
BRM nr 176/2023
Data: 10.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy inż. Zygmunta Patera
Treść projektu (skan): BRM_p23_176_20231010.pdf
Treść projektu: BRM_p23_176_20231010.docx
175/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie drogi ekspresowej S-14, ulicy Maratońskiej oraz terenów kolejowych
Treść projektu (skan): MPU_p23_175_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_175_20230814.docx
BRM nr 175/2023
Data: 02.10.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Treść projektu (skan): BRM_p23_175_ 20231003.pdf
Treść projektu: BRM_p23_175_20231003.docx
174/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Zarzecznej i Konnej
Treść projektu (skan): MPU_p23_174_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_174_20230814.docx
BRM nr 174/2023
Data: 18.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_174_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_174_20230919.docx
173/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Brzezińskiej i ronda Bolesława Fichny
Treść projektu (skan): MPU_p23_173_20230814.pdf
Treść projektu: MPU_p23_173_20230814.docx
BRM nr 173/2023
Data: 19.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej
Treść projektu (skan): BRM_p23_173_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_173_edyt_20230919.pdf
BRM nr 172/2023
Data: 18.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie nadania pasażowi nazwy Chavy Rosenfarb
Treść projektu (skan): BRM_p23_172_20230919.pdf
Treść projektu: BRM_p23_172_20230919.docx
172/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Patriotycznej i Rafowej oraz południowej granicy miasta
Treść projektu (skan): MPU_p23_172_20230823.pdf
Treść projektu: MPU_p23_172_20230823.docx
171/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28
Treść projektu (skan): ZNN_p23_171_20230817.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_171_20230817.doc
BRM nr 170/2023
Data: 20.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_170_20230920.pdf
Treść projektu: BRM_p23_170_20230920.docx
170/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców i dzierżawców, samodzielnych lokali użytkowych, samodzielnych pomieszczeń gospodarczych i nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi
Treść projektu (skan): ZNN_p23_170_20230814.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_170_20230814.doc
BRM nr 169/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_169_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_169_20230918.docx
169/2023
Data: 11.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Treść projektu (skan): ZNN_p23_169_20230814.pdf
Treść projektu: ZNN_p23_169_20230814.doc
168/2023
Data: 07.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź
Treść projektu (skan): Ed_p23_168_20230808.pdf
Treść projektu: Ed_p23_168_20230808.docx
BRM nr 168/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. (...)
Treść projektu (skan): BRM_p23_168_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_168_20230918.docx
167/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii
Treść projektu (skan): Kul_p23_167_20230724.pdf
Treść projektu: Kul_p23_167_20230724.docx
BRM nr 167/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia pomnikami przyrody niektórych drzew znajdujących się na Skwerze Gdańskim
Treść projektu (skan): BRM_p23_167_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_167_20230918.docx
166/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_166_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_166_20230801.docx
BRM nr 166/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia pomnikami przyrody dwóch sztuk topoli białych, jednej sztuki klonu zwyczajnego oraz jednej sztuki klonu jawora, rosnących w Łodzi na terenie nieruchomości przy ul. Zmiennej 11/17 i Zmiennej 19A (działki ewidencyjne nr 236/42 i 236/43 w obrębie B-50)
Treść projektu (skan): BRM_p23_166_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_166_20230918.docx
165/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_165_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_165_20230801.docx
BRM nr 165/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_165_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_165_20230918.docx
164/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_164_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_164_20230801.docx
BRM nr 164/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_164_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_164_20230918.docx
163/2023
Data: 21.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_163_20230801.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_163_20230801.docx
BRM nr 163/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (…) na działania Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
Treść projektu (skan): BRM_p23_163_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_163_20230918.docx
BRM nr 162/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi p. (...) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_162_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_162_20230918.docx
162/2023
Data: 17.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź
Treść projektu (skan): BEJP_p23_162_20230717.pdf
Treść projektu: BEJP_p23_162_20230717.docx
161/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Henryka Rodakowskiego 1A i gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_161_20230808.pdf
Treść projektu: DM_p23_161_20230808.docx
BRM nr 161/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie skargi pp. (…) na działania Prezydenta Miasta Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_161_20230918.pdf
Treść projektu: BRM_p23_161_20230918.docx
BRM nr 160/2023
Data: 12.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19A
Treść projektu (skan): BRM_p23_160_20230913.pdf
Treść projektu: BRM_p23_160_20230913.doc
160/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Czerwonej 8 i ulicy Wólczańskiej bez numeru
Treść projektu (skan): DM_p23_160_20230808.pdf
Treść projektu: DM_p23_160_20230808.docx
159/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_159_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_159_20230714.docx
BRM nr 159/2023
Data: 11.09.2023
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXX/2108/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2023-2030
Treść projektu (skan): BRM_p23_159_20230913.pdf
Treść projektu: BRM_p23_159_20230913.doc
BRM nr 158/2023
Data: 25.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały: stanowisko - apel do senatorów i posłów w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Treść projektu (skan): BRM_p23_158_20230829.pdf
Treść projektu: BRM_p23_158_20230829.docx
158/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_158_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_158_20230714.docx
BRM nr 157/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
Treść projektu (skan): BRM_p23_157_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_157_20230824.doc.docx
157/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_157_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_157_20230714.docx
BRM nr 156/2023
Data: 23.08.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
Treść projektu (skan): BRM_p23_156_20230824.pdf
Treść projektu: BRM_p23_156_20230824.doc
156/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_156_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_156_20230714.docx
155/2023
Data: 10.07.2023
Tytuł: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Treść projektu (skan): BPZ_p23_155_20230714.pdf
Treść projektu: BPZ_p23_155_20230714.docx