20.01.2020
Tytuł: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040
Numer: 19/2020
Treść projektu (skan): Bd_p20_019_20200121.pdf
Treść projektu: Bd_p20_019_edyt_20200121.pdf
Autopoprawka (skan): Bd_p20_019a_20200127.pdf
Autopoprawka: Bd_p20_019a_edyt_20200127.pdf
Numer roboczy: 19